Uplace

Onderschat nooit het vermogen van politici om een moeilijke kwestie zodanig te mismeesteren dat het een echt rotdossier wordt. Belangrijke projecten waar delicate evenwichten in het geding zijn en die tussen vele verraderlijke klippen moeten worden geloodst, ontaarden dan in een imbroglio waar niemand nog met ere uitkomt, waar de politiek als geheel door gehavend wordt en waar de burgers alleen van onthouden dat ze kennelijk worden geregeerd door een zootje amateurs.

De Raad van State draait overuren. Zowel Uplace, Essers en in een niet zo ver verleden ook de Oosterweelverbinding, werden bij het rechtscollege aangevochten. Het zijn maar enkele mediatieke voorbeelden die illustreren hoe moeilijk het in Vlaanderen is geworden om bepaalde projecten te realiseren. Apache sprak met een aantal betrokken partijen. “De politieke klasse moet durven de discussie open aan te gaan.”

Begin deze week vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen de bouwvergunning van Uplace. Het bedrijf zegt snel een nieuwe vergunning aan te vragen en is ervan overtuigd die ook te krijgen. Meer nog: Uplace laat weten al met de bouwwerken te beginnen, zonder de procedures bij de Raad van State of de Raad voor Vergunningsbetwistingen af te wachten. Na tien jaar ‘alle wetten en procedures gevolgd te hebben’, is het wel genoeg geweest, vinden ze. Dat getuigt van weinig respect voor onze democratische rechtsstaat.

Tags: 

Pages