VAB

 

Volgens de mobiliteitsclub VAB liggen de huidige en geplande park-and-rides te dicht bij de toekomstige werfzone van de Oosterweelverbinding. Mobiliteitsexperts treden dit bij, maar zien vooral een oplossing in de trein.

 

Een groot deel van de automobilisten is zich onvoldoende bewust van de impact van de werkzaamheden voor de Oosterweelverbinding, de doortrekking van de Antwerpse Ring die dit jaar écht van start gaat. Chauffeurs onderschatten schromelijk de duur van de werken en de verkeershinder, zo blijkt uit een grootschalige bevraging van VAB. “Meer fietsinfrastructuur en betere park-and-rides zijn een must.”

De fiets, het openbaar vervoer en de auto alleen gaan de mobiliteitsknoop niet ontwarren. Voor veel experts moeten de verschillende vervoersmethodes de handen in elkaar slaan, maar hoe realistisch is dat en wat zit er al in de pijplijn? Voor de vierde dag in deze reeks van de Week van de Mobiliteit richten we onze blik op de combinatiemobiliteit.

Het verkeer in en rond de grote steden loopt vast en de echte najaarsfiles moeten nog beginnen. Hoe ontstaan die files, hoe voorkomen we de complete stilstand en wat kunt u zelf doen? Elke dag van de Week van de Mobiliteit lichten we een vervoersmiddel uit en bekijken we de problemen en de mogelijke oplossingen. Klik de gordel vast, want vandaag is het de beurt aan de auto.

30.000 auto's moeten er volgens de Vlaamse regering op de Antwerpse ring verdwijnen om de situatie tijdens de werken aan de Oosterweelverbinding leefbaar te houden. De stad Antwerpen voorziet een reeks maatregelen, maar volgens experts is zowel de inschatting van het aantal auto's als het voorgestelde pakket maatregelen ondermaats. Een verkeersinfarct dreigt.

Amper drie op de tien autobestuurders zullen Antwerpen mijden bij de invoering van de lage-emissiezone (LEZ), ten vroegste midden 2016. Dat blijkt uit een poll van automobilistenvereniging VAB onder 1.200 Vlamingen. Bovendien blijken de roetfilters, die 9.000 bestuurders van oude dieselwagens moeten laten installeren, slechts half zo effectief in de stad. "De poll is pure stemmingmakerij. De roetfilters zijn een overgangsmaatregel", klinkt het bij de stad.

Pages