VAB

30.000 auto's moeten er volgens de Vlaamse regering op de Antwerpse ring verdwijnen om de situatie tijdens de werken aan de Oosterweelverbinding leefbaar te houden. De stad Antwerpen voorziet een reeks maatregelen, maar volgens experts is zowel de inschatting van het aantal auto's als het voorgestelde pakket maatregelen ondermaats. Een verkeersinfarct dreigt.

Amper drie op de tien autobestuurders zullen Antwerpen mijden bij de invoering van de lage-emissiezone (LEZ), ten vroegste midden 2016. Dat blijkt uit een poll van automobilistenvereniging VAB onder 1.200 Vlamingen. Bovendien blijken de roetfilters, die 9.000 bestuurders van oude dieselwagens moeten laten installeren, slechts half zo effectief in de stad. "De poll is pure stemmingmakerij. De roetfilters zijn een overgangsmaatregel", klinkt het bij de stad.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

VAB heeft vragen bij het onderzoek naar rekeningrijden
 
De Vlaamse regering wil met een proefproject het slimme rekeningrijden promoten. VAB merkt echter op dat de huidige test een aantal fundamentele tekorten bevat om tot een gegronde en eenduidige conclusie te komen. De discussie over rekeningrijden moet gevoerd worden op basis van eerlijk en wetenschappelijk verantwoord onderzoek.
 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vanmorgen gebeurden er twee zware ongevallen, op de ring rond Brussel en op de ring rond Antwerpen. Dat is geen toeval, zegt mobiliteitsorganisatie VAB. De vereniging vraagt een diepgaand onderzoek naar de maximumsnelheid op de ringwegen rond de grote steden. Bij ons mag op die ringwegen een stuk sneller gereden worden dan in onze buurlanden.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

'De luchtvervuiling door auto’s en verkeer is niet de schuld van de mensen, wel van de overheden die er niet in slagen om de congestie weg te krijgen en de files te doen verminderen.' Dat zegt mobiliteitsorganisatie Touring in een reactie op het rapport dat het verkeer aanwijst als de grootste vervuiler in België.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vorige week, op 22 november 2012, pakte de Vlaamse Automobilisten Bond (VAB) uit met een studie over de mogelijke invoering van een kilometerheffing voor personenwagens. De kilometerheffing duikt de laatste jaren regelmatig op in het mobiliteitsdebat. Door wagens per gereden kilometer te belasten, afhankelijk van de plaats en het tijdstip (duurder tijdens de spits en op snelwegen en ringwegen) zullen automobilisten sneller voor het openbaar vervoer kiezen en kan de groei van het autoverkeer worden ingetoomd.

Erik Grietens

Pages