Van Campenhout

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Een grootschalige overkapping van de Ring vermindert de problemen op het vlak van luchtkwaliteit en lawaaioverlast, maar lost die problemen zeker niet helemaal op. Dat staat in het overkappingsonderzoek dat de stad Antwerpen liet uitvoeren. De problemen kunnen volgens de studie het best worden opgelost door een volledige uitvoering van het Masterplan 2020, in combinatie met bijkomende maatregelen om de verkeersuitstoot terug te dringen. Korte overkappingen van 250 à 500 meter kunnen voor het stadsbestuur wel nog.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Schepen voor Stadsontwikkeling Ludo Van Campenhout (N-VA) beschuldigt het district ervan systematisch parkeerplaatsen te schrappen om de Antwerpenaar te ontmoedigen de auto te gebruiken. Districstvoorzitter noemt de uitleg van Van Campenhout pervers.

 

Schepen Ludo Van Campenhout was niet verrast toen hij gisteren in Het Nieuwsblad zag waar en hoe de Antwerpenaar fout parkeert. 'De stad is op zoek naar oplossingen en heeft er al heel wat gevonden met onder meer buurtparkings via bedrijven en scholen aan de bewoners aan te bieden.'

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het Antwerpse stadsbestuur heeft aan de Vlaamse overheid gevraagd de snelheid op de Noorderlaan terug te dringen van 70 km per uur nu naar 50 km per uur. Dit moet de verkeersveiligheid verhogen.

Volgens het kabinet van de bevoegde schepen voor Mobiliteit Ludo Van Campenhout zijn er twee redenen om de maximum snelheid op de Noorderlaan terug te schroeven naar 50 km per uur.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

UPDATED 25-10-2010

ATV meldde gisteren dat het Sint-Annabos dan toch niet gekapt zal worden. Eerder deze week stond het bericht ook al in het Nieuwsblad. Ludo Van Campenhout zei op de zender dat het college absoluut geen kapvergunning zal afleveren voor het Sint-Annabos.

Nog volgens ATV kampeerden de actievoerders wekenlang in Sint-Annabos en halen zij nu met deze uitspraak van Van Campenhout hun slag thuis. Het bos zal niet gekapt worden.

Pages