VBV

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Natuurbeweging wijst beschuldigend naar landbouw

 

 

Er gaat nog steeds meer bos verloren dan dat er bijkomt in Vlaanderen. Nochtans is er wel geld voor herbebossing. Maar de landbouw wringt tegen.

Uit de bosbarometer van de Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV) blijkt dat in 2009 291 hectare bos verdween, terwijl er slechts 203 hectare bijkwam. Netto is dat een verlies van 88 hectare.

Doelstelling

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vandaag plant de Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV) in Oostende een stukje bij van het stads(rand)bos Oostende.

VBV neemt de gelegenheid te baat om ook haar stads(rand)bosdossier aan pers en publiek voor te stellen. Daarbij worden ook vraagtekens geplaatst bij recente cijfers van Vlaanderen in Actie, het paradepaardje van de Vlaamse Regering.

 

 

Recent monitoringrapport Vlaanderen in Actie (VIA) schetst een veel te rooskleurig beeld van de evolutie van de Vlaamse stadsbossen

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Op het pamflet aan het Mexicobos roepen de actievoerders van 'Yes we can!' op om overal in Vlaanderen bossen aan te planten:

 

Een bos planten in één nacht tijd? Yes, we can!

In één nacht tijd is er op het Eilandje in Antwerpen een gloednieuw bos verschenen. Gisteren was het nog een kale vlakte tussen stad en haven, vandaag staan er 1000 berken, eiken en kastanjes.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

UPDATED 29-10-2010

Waarde vrienden van de vierde macht,

het is mij een genoegen u voor de eerste keer in het bestaan van Ademloos uit te nodigen op een persconferentie in Brussel. Wij wensen de dreiging welke rust op het Sint-Annabos op het hoogste politieke niveau op de agenda te zetten.

Op deze persconferentie zal het woord gevoerd worden door:

Pages