verbreding

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

ondertussen in Wemmel...

 

Enkele jongeren van de Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM) hebben donderdag en vrijdag geprotesteerd tegen de verbreding van de Brusselse Ring. Ze plaatsten houten kruisen die de slachtoffers van fijn stof voorstellen.

 'Volgens ons zal de verbreding alleen maar meer verkeer aantrekken', zegt woordvoerder Mathias Balcaen.

'De Belgen zouden nu al gemiddeld dertien maanden van hun leven verliezen door fijn stof.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

967.525, of bijna één miljoen inwoners van Brussel en de Vlaamse rand zullen te veel fijn stof inademen als de Vlaamse regering doorzet met haar plannen om de Brusselse ring te verbreden. 220.000 zijn kinderen onder 18 jaar, die extra gevoelig zijn voor luchtvervuiling. Dat bleek toen Bond Beter Leefmilieu de cijfers van het Milieueffectenrapport (MER) voor de ‘optimalisatie’ van de Brusselse ring toetste aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vandaag besliste de Vlaamse regering  op voorstel van minister Crevits  om de Brusselse ring uit te breiden. Naast drie centrale rijvakken voor doorgaand verkeer komen er  twee extra rijstroken voor bestemmingsverkeer. Tien rijstroken in totaal dus, met de optie om later uit te breiden naar twaalf. Milieu- en mobiliteitsorganisaties Bond Beter Leefmilieu, Brusselse Raad voor het Leefmilieu, Greenpeace, Netwerk duurzame Mobiliteit en Fietsersbond zijn uiterst teleurgesteld.  

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Vlaamse regering heeft beslist om het noordelijke deel van de Brusselse Ring, het deel tussen de aansluitingen met de E19 en de E40, herin te richten. Op dat traject zullen het doorgaand en het lokaal verkeer van elkaar gescheiden worden. De beslissing komt er na jaren van gepalaver over het mobiliteitsprobleem op de Ring. De kostprijs van het gekozen project bedraagt 380 miljoen euro.
 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Hoe pendelaars vanuit het oosten van Brabant in de toekomst vlotter in Brussel zullen geraken, blijft voer voor discussie. Een Leuvens onderzoek van Greenpeace en de Bond Beter Leefmilieu naar de impact van de verbreding van de ring rond Brussel wijst op schadelijke effecten voor het milieu.

De Vlaamse regering buigt zich al geruime tijd over het fileprobleem op de ring rond Brussel (R0) en zal binnenkort bepalen hoe ze dat probleem wil oplossen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Als het van Greenpeace en de Bond Beter Leefmilieu afhangt, dan moet er geen extra wegcapaciteit gecreëerd worden op de Antwerpse ring.

Volgens de organisaties zal de Oosterweelverbinding alleen maar voor een hogere CO2-uitstoot zorgen. "En dat terwijl de CO2-uitstoot van ons land net met 21 procent naar beneden moet", klinkt het bij de milieuactivisten.

Greenpeace en de Bond Beter Leefmilieu gaven studiebureau Transport & Mobility Leuven de opdracht om de effecten van de uitbreiding van de Antwerpse ring op het milieu te bestuderen.

Pages