Verkeerscentrum

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Na het dubbelbesluit van de Vlaamse regering, einde maart 2010 bekend gemaakt, is het windstil geworden rond het Oosterweeldossier. De overheid bij monde van minister Hilde Crevits beweert dat er hard gestudeerd wordt en dat er nog geen enkele definitieve beslissing is gevallen. De actiegroepen StRaten-generaal en Ademloos hebben daarover hun twijfels en proberen nog voor de vakantie het dossier onder de aandacht van de modale burger te brengen.

Machinaties achter de schermen

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Even zag het er naar uit dat Vlaams minister-president Kris Peeters het gevaarlijke Oosterweeldossier politiek ontmijnd had door het geheel te plaatsen in het perspectief van een visionair toekomstplan. Een maand na het wazige dubbelbesluit van de Vlaamse regering graven Ademloos en StRaten-generaal opnieuw de strijdbijl op. "Openbaarheid van bestuur" staat in de wet, maar moet in dit dossier blijkbaar nog afgedwongen worden.

Participatief of representatief?

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

"Over het Vlaams Verkeerscentrum en BAM zijn zogezegd geen klachten. Dat is ongeloofwaardig. De Vlaamse overheid is zelf ook zwaar uit de bocht gegaan", zegt de Vlaamse ombudsman.

Waarnemend Vlaams ombudsman Nan Van Zutphen spaart zijn kritiek niet. In zijn jaarverslag gaat hij zwaar in tegen de Vlaamse overheid, die volgens hem speelt met het vertrouwen van de burger.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Radio Centraal 03-04-2010

We hadden graag (iemand van het kabinet) Peeters gevraagd om ons van het tegendeel te overtuigen.
Maar ondanks de beloftes vorige week is het na het rondje interviews midden deze week blijkbaar weer gedaan met de communicatie over het project van de eeuw.

De kopie van het plan die het kabinet ons nog doorstuurde (HIER 6MBytes, 39pp)bevat zeker interessante elementen, maar is niet meer dan een zeer onvolledige samenvatting.