verkeersindicatoren

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het rapport geeft een precies beeld van het aantal en het type voertuigen dat op de autowegen in Vlaanderen rijdt. Het Verkeerscentrum bestudeerde de objectieve meetresultaten die de Vlaamse overheid via dubbele lussen in het wegdek verzamelt. Op basis van de vaststellingen kan het mobiliteitsbeleid verder verfijnd worden, onder meer door een slimmere sturing van het verkeer.