verkeersinfrastructuur

 

 

Antwerpen moet een versnelling hoger durven te schakelen. Wat opvalt, is dat de stad op het vlak van mobiliteit achterloopt. Dat blijkt uit de 'Sustainable Cities Index', die het internationale advies- en ingenieursbedrijf Arcadis vandaag publiceert.

 

Arcadis onderzoekt tweejaarlijks honderd steden op zaken zoals leef- en duurzaamheid, maar ook luchtkwaliteit, werkgelegenheid en mobiliteit. Antwerpen en Brussel scoren op deze lijst met respectievelijk de 43ste en de 47ste plaats eerder matig.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Antwerpen Autovrij

 

Zondag is de binnenstad weer helemaal voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Antwerpen is dan voor het negende jaar op rij autovrij. Veel inwoners laten dan noodgedwongen hun auto op stal. Maar een toenemend aantal stadsgenoten kiest er bewust voor om de auto van de hand te doen en zich per fiets door de stad te verplaatsen. Het is sneller en goedkoper.

 

Werkend gezin van vijf leeft al vijf jaar zonder wagen

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De besluitvorming in het Uplace-dossier is een schoolvoorbeeld van onaangepast politiek gedrag. Onaangepast aan een 21ste eeuw van horizontaal bestuur en zijn spin-off: duurzame ontwikkeling met draagvlak. Twee dagen voor de regionale verkiezingen van 7 juni 2009 ondertekende de Vlaamse regering een overeenkomst met het vastgoedbedrijf Uplace. Tijdens de allerlaatste ministeriële bijeenkomst van de legislatuur was het akkoord over een bouwproject van 192.000 m² nog vlug goedgekeurd als onderdeel van een klassieke politieke ruilhandel.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Van fijn stof liggen de meeste mensen niet wakker. Cardioloog Marc Goethals daarentegen wordt in zijn praktijk dagelijks geconfronteerd met de gevolgen ervan. In België sterven jaarlijks 12.800 mensen vroegtijdig ten gevolge van luchtverontreiniging. “Naast de economie en de politiek is de onverschilligheid van de mens het grootste obstakel in dit debat.”

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

We moeten op de snelwegen verdiepingen bouwen met nog meer snelwegen. We moeten de Brusselse Ring verbreden. Vlaanderen moet de logistieke draaischijf van Europa worden. Het is maar een greep uit de berichten van de laatste tijd die aantonen dat Vlaanderen nog steeds zwaar inzet op het wegverkeer. Nochtans zijn de nefaste gevolgen van die keuze meer dan bekend. In België sterven per week gemiddeld zestien mensen in het verkeer. Smog, hoge ozonconcentraties en fijn stof zorgen voor gezondheidsproblemen bij jong en oud.