verkeersoverlast

Rust, dat is wat ze willen in Zwijndrecht. Geluidsschermen, die de gemeente beschermen tegen de voorbijrazende auto's op de E19, zijn daar al langer een prioriteit.

 

In het administratief centrum van Zwijndrecht vond donderdag de tweede van in totaal zes Ringdagen plaats.

Woensdag werd de eerste Ringdag, over het noordelijke deel, georganiseerd op de Luchtbal. Wie bijzondere interesse heeft voor het segment West, werd dus donderdag in Zwijndrecht verwacht.

De vergunning voor de nieuwe bouwtoren aan Berchem X is vernietigd.

De vergunning voor de eerste nieuwe bouwtoren aan Berchem X is vernietigd. Dat heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen beslist. Dat meldde ATV in het avondnieuws.

Dat heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen beslist na een klacht van een aantal buurtbewoners, onder wie SOS Zurenborg, vier jaar geleden. Zij klaagden erover dat geen hoorzitting hebben gekregen over de bouwplannen en tekenden beroep aan.

Personen die in de omgeving met luidruchtige verkeerstrafieken wonen, moeten met een verlaagde levensverwachting rekening houden. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de London School of Hygiene & Tropical Medicine, het Imperial College London en het King’s College London, op basis van een analyse van gegevens van 8,6 miljoen inwoners van Londen het voorbije decennium.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Aan de Burgemeester en de Schepenen van de Stad Antwerpen,

Geachte Mijnheer De Wever,

Sta ons toe om ook U onze beste wensen voor het nieuwe jaar over te maken.

Wij wensen U in de eerste plaats een goede gezondheid want we weten allemaal dat dit het belangrijkste is. Zonder een gezond lichaam kan een mens niet functioneren. Wij gaan er dan ook vanuit dat U ons, en alle inwoners van de stad, eveneens een goede gezondheid wenst.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Zopas stelde de Vlaamse regering het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de Antwerpse haven voorlopig vast. Met dit RUP kan de haven verder uitbreiden op Linkeroever, in de zgn. Saeftinghezone. Zoals bekend wil het Havenbedrijf hier een nieuw containerdok – het Saeftinghedok – bouwen, naast het Deurganckdok.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Raad van State heeft de milieuvergunning vernietigd van de asfaltcentrale die de BVBA Verhaeren Beton en Asfalt sinds 2007 exploiteert aan de Westvaartdijk in Grimbergen. Dat meldt het actiecomité Grimbergen Leefbaar dat de rechtszaak had aangespannen. De Raad volgt hiermee het advies dat de auditeur in februari had uitgebracht om de vergunning te vernietigen omdat er geen BPA was opgemaakt voor het watergebonden industriegebied.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Een tunnel onder de Schelde en de haven valt te verkiezen boven een viaduct én is ook haalbaar. Dat zegt althans het studiebureau Arup/SUM in een rapport van tweehonderd bladzijden.

Arup/SUM pleit voor een tunnel van 4,3 kilometer onder de Schelde en de haven. Die vertrekt op Linkeroever ter hoogte van het knooppunt E17-N49 (Expresweg). Op rechteroever komt de tunnel dan weer boven ter hoogte van Luithagen in het havengebied.