verkeersslachtoffers

Verlaging van de maximumsnelheid op provinciale wegen en auto(snel)wegen in Zweden heeft geleid tot minder verkeersslachtoffers.

In Zweden zijn de snelheidslimieten op circa 20.500 km weg aangepast in 2008 en 2009. Op wegen met een lage veiligheidsstandaard ging de snelheid omlaag (17.800 km). Op wegen met een goede veiligheidsscore ging de maximumsnelheid omhoog (2700 km).

Onze slachtofferstatistieken kloppen niet. Als we ze naast de cijfers van de ziekenhuizen leggen, dan blijkt dat ze het echte aantal verkeersslachtoffers niet een klein beetje onderschatten.

En als het bij ons al zo erg is, hoe erg moet het dan niet zijn in landen waar registratie nauwelijks bestaat? Waar er amper een overheid bestaat? Of waar die vooral onbetrouwbaar is?

Maximum 90 km/h 

 


Al jaren pleit ik voor de invoering van een maximumsnelheid van 90 km/h. Minder verkeersslachtoffers. Minder vervuiling. Minder stress. Sneller op je werk tijdens spitsuren. Veel goedkoper. Veel stiller. Beter voor je motor. Minder fijn stof. Het is geen toeval dat bij blokrijden een snelheid van 90 km/h wordt gehanteerd. Zo kan je het grootst aantal voertuigen veilig van punt A naar punt B brengen.

 

Experts verbolgen over oproep Galant

Adviezen om verkeersveiligheid te verhogen “al lang beschikbaar”

“Een blamage voor de studies en onderzoeken”, noemen experts de noodkreet richting burgers van minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR). “Het ontbreekt haar gewoon aan moed.” Ze liggen zomaar op tafel, zeggen de experts. “Plannen en voorstellen waarvan we wéten dat ze een impact zullen hebben”, zegt mobiliteitsexpert Kris Peeters. Maar die worden niet in de praktijk gebracht.

In welke samenleving leven we als we persoonlijke vrijheden - ik wik mijn woorden als uitgesproken liberaal - zo hoog inschatten dat we voorbijgaan aan het belang van zekerheden voor anderen? Hoe is het in een moderne samenleving mogelijk dat een jonge twintiger, die al een reputatie heeft, die al meermaals dronken achter het stuur werd betrapt en die al veroordeeld werd voor overdreven snelheid, nog in een wagen kan stappen?

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

 

2014 was een slecht jaar op de weg, zo blijkt uit de laatste Verkeersveiligheidsbarometer van het BIVV. Tijdens de eerste negen maanden van dit jaar waren er meer ongevallen met doden en gewonden dan tijdens dezelfde periode het jaar daarvoor. Concreet gaat het om 31.379 letselongevallen. Daarbij vielen 461 doden ter plaatse en 40.352 gewonden.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De nieuwe Noord-Ierse sensibiliseringscampagne voor verkeersveiligheid is zo schokkend dat ze niet voor 21 uur op televisie mag worden uitgezonden.

In het filmpje is te zien hoe een te snel rijdende chauffeur op een landelijke weg de controle over zijn wagen verliest en terecht komt op een groepje picknickende kinderen.

De campagne verwijst naar de 28 kinderen, het equivalent van een klasje in de lagere school, die sinds 2000 het leven verloren door te snel rijdende chauffeurs.

Pages