vervoer

Bestemming 2030: chaos op de autowegen of alternatieve trajecten?

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Bij ongewijzigd beleid tonen de transportvooruitzichten voor België tegen 2030 een aanzienlijke groei van het personen- en goederenvervoer. Die toename hangt nauw samen met de economische en sociaal-demografische groeivooruitzichten op lange termijn en blijft niet zonder negatieve effecten op de wegcongestie en het milieu. Een zo goed mogelijk beheer van die evolutie lijkt bijgevolg belangrijk om die negatieve gevolgen te beperken.

Tags: 

Ecomobiliteit wint langzaam terrein in steden

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

CHANGWON , 2 november 2011(IPS ) —Steden als Berlijn, Parijs, Tokio, Seoel, Bogota en New York bezinnen zich op een nieuw mobiliteitsconcept: ecomobiliteit. Een combinatie van openbaar vervoer, fietsen en lopen moet de steden minder vervuilend maken en auto's weren uit de stad.

Tags: