VITO

Vorige week is onze gezondheidsstudie rond de overkapping van de Antwerpse Ring in het wetenschappelijke tijdschrift PLoS One gepubliceerd. Aan deze studie, in opdracht van Ringland, hebben behalve VITO ook wetenschappers als  Daan Van Brusselen (UGent), Dirk Avonts (UGent), Ben Nemery (KULeuven), Tim Nawrot (UHasselt) en ikzelf meegewerkt. De publicatie volgt na een grondige review door een team van onafhankelijke, internationale experts.
Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

 

Dagelijks wijkt zes hectare open ruimte voor bebouwingen. Voor de grond die rest voor natuur en landbouw, wordt hevig gestreden.

Elke dag verdwijnt in Vlaanderen zes hectare, ongeveer evenveel grote voetbalvelden, aan open ruimte. Grasland en akkers maken plaats voor gebouwen, voornamelijk voor woningen. De grote open ruimte krimpt, want niet alleen in steden maar ook daarbuiten wordt driftig gebouwd.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen
Samen met de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) heeft de Vlaamse Milieumaatschappij het ATMOSYS project opgezet . Het doel van dit project is het ontwikkelen, evalueren en demonstreren van een geavanceerd en uitgebreid systeem van luchtkwaliteitsmodellen en het opzetten van een internetplatform. Dit platform wordt eerst toegepast op Vlaanderen en kan later gebruikt worden door beleidsmakers voor hotspotgebieden in heel Europa.
Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In deze tijden van grote ecologische uitdagingen is de boom één van de symbolen bij uitstek voor een gezonde en duurzame leefomgeving. Van jongs af aan krijgen we de boodschap mee dat bomen de lucht zuiveren en er wordt dan ook algemeen gedacht dat bomen bijdragen aan een verbetering van de luchtkwaliteit. Maar is dit wel zo? VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) heeft de afgelopen jaren intensief onderzoek verricht rond dit onderwerp en ontdekte dat het verhaal heel wat genuanceerder is dan men op het eerste zicht zou vermoeden.

Tags: 

Pages