Vlaams gewest

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Dit rapport beschrijft de luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest. Het behandelt de meetgegevens van de verschillende luchtmeetnetten in 2013. Alle meetwaarden zijn immissiewaarden (omgevingsluchtwaarden). De afzonderlijke hoofdstukken behandelen de voornaamste luchtvervuilende stoffen (polluenten).

Ook een toetsing met de Vlaamse en Europese grens- en streefwaarden, een gezondheidskundige toetsing en de evolutie van de luchtkwaliteit over de jaren heen komen aan bod.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) en de Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV) gaan op zoek naar een ander terrein om het in december illegaal aangeplante anderhalf hectare bos in Oudenaarde te compenseren.

In de nacht van 5 op 6 december plantten een tachtigtal vrijwilligers uit diverse milieuverenigingen anderhalf hectare bos op een terrein langs de Schelde, tussen de stadskern van Oudenaarde en de dorpskernen van Ename en Eine.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De beslissing van de Raad van State om een bouwvergunning te schrappen van een tramlijn die er intussen bijna helemaal ligt, zorgt terecht voor ophef. De traagheid van de Raad van State is legendarisch. Beter zal het trouwens niet snel worden. De burger wordt steeds mondiger en aarzelt niet om tot in de hoogste rechtbanken beslissingen aan te vallen die hem niet welgevallig zijn.