Vlaams Parlement

 

Het citizen-scienceproject ‘CurieuzeNeuzen Vlaanderen’, een samenwerking tussen De Standaard, Universiteit Antwerpen en de Vlaamse Milieumaatschappij, met ondersteuning van Hiva-KU Leuven en Vito, krijgt van het Vlaams Parlement een Gouden Erepenning.

 

CurieuzeNeuzen Vlaanderen, het grootschalige buurtonderzoek naar de luchtkwaliteit in Vlaanderen, krijgt op 30 januari samen met Bosforum, Natuurpunt en Regionaal Landschap Kempen en Maasland een erepenning.

In het Vlaams Parlement toonde N-VA-ster Annick De Ridder zich bezorgd om de communicatie van de BAM. Ze vindt dat het ambitieuze overkappingsverhaal beter moet worden gecommuniceerd. Aansluitend vroeg Wouter Van Besien zich af hoeveel ruimte de overkappingsintendant krijgt. Bevoegd minister Weyts benadrukte daarop dat ook op het Oosterweeltracé gestreefd wordt naar een volledige overkapping.

Er zijn 5 kandidaturen om intendant te worden van het Antwerpse mobiliteits- en overkappingsverhaal. De intendant, die in september bekend zal zijn, heeft als opdracht de volledige overkapping van de Ring te onderzoeken, maar wél vertrekkend van het Oosterweeltracé. Dat heeft mobiliteitsminister Weyts vanmiddag gezegd in het Vlaams Parlement waar het overkappingsonderzoek van de Stad Antwerpen werd voorgesteld.

Het was gisteren weer eens een lange dag voor de Antwerpse mobiliteit. In de namiddag mochten de actiegroepen gebruikmaken van hun democratisch verworven spreekrecht in het Vlaams Parlement, en gisteravond vond in de gebouwen van de stedelijke administratie (in de volksmond: den Bell) zelfs een historische primeur plaats: een gezamenlijke commissie van de gemeenteraad en alle districtsraden. Het thema: de overkapping van de Ring.

 

Donderdag 2 juli zal Ringland haar plannen duiden voor het parlement. Die dag zullen wij zelf een Plan B voor A voorleggen aan de commissieleden, een plan dat alles samen moet brengen, een plan zonder taboes.

Sprekers in het parlement voor Ademloos en stRaten-generaal zullen zijn:

- Manu Claeys (plan B voor A)

- prof. Dirk Avonts (gezondheid)

- Greet Bergmans (juridische context Oosterweeldossier) 

- Steven Vervaet (herstel van de leefbaarheid als ambitie en praktijk).

Pages