Vlaams Verkeerscentrum

Antwerpse files groeien het snelst

Het transportbedrijf Corneel Geerts opent een depot in Vilvoorde omdat het fileleed in Antwerpen te groot wordt.

Het transportbedrijf Corneel Geerts opent een depot in Vilvoorde omdat het fileleed in Antwerpen te groot wordt.

Tags: 

21 jaar Oosterweel: veel vallen, telkens weer opstaan

1996: provinciegouverneur Camille Paulus roept op om een Scheldeverbinding te bouwen: het Oosterweeltracé is geboren.


2000: de Vlaamse regering onder leiding van toenmalig minister-president Patrick Dewael (Open Vld) keurt het Masterplan Mobiliteit Antwerpen goed. De Oosterweelverbinding zou 550 miljoen euro kosten en in 2005 klaar zijn.

Tags: 

Verkeerscentrum bestudeert nieuw voorstel Oosterweel

Het compromisvoorstel van overkappingsintendant Alexander D'Hooghe wordt door het Verkeerscentrum beoordeeld op zijn merites voor de verkeersdoorstroming. Het voorstel wordt ook financieel tegen het licht gehouden. Dat kan snel gebeuren, zodat er nog een vergelijk kan worden gevonden voor eind april.

Tags: 

Reacties op voorstellen mobiliteit

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Regeringspartij CD&V benadrukt dat de 33 snelle maatregelen een goede tussentijdse oplossing zijn in de aanloop naar grotere structurele ingrepen. Het idee om de Liefkenshoektunnel twee uur per dag tolvrij te maken, zien ze niet zitten, omdat die ingreep weinig effectief zou zijn. Oppositiepartij Groen sluit zich daarbij aan. Zij klagen bovendien het gebrek aan transparantie van het MER aan.

 

Tags: 

"Geen enkel plan biedt nu oplossing voor fileprobleem"

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Op basis van het momenteel gekende studiemateriaal rond de MER-procedure (milieu-effectenrapportage) voor het Oosterweeldossier, werkt geen enkel van de onderzochte scenario's zonder bijkomende voorwaarden als tol, trajectheffing of specifieke verkeerssignalisatie.

Dat concluderen Ademloos en stRaten-generaal na een wat grondigere analyse van het voortgangsrapport dat op 30 mei werd vrijgegeven en in het Vlaams parlement gepresenteerd. De communicatie van het Vlaams Verkeerscentrum over het rapport noemen de actiegroepen daarom voorbarig en misleidend.

Tags: 

Discussie over Oosterweelverbinding laait weer op

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het Vlaams Verkeercentrum vindt het BAM-tracé voor de Oosterweelverbinding de beste en meest efficiënte oplossing om de files in Antwerpen te verminderen. Forum 2020 vindt het ongehoord dat een overheidsdienst een voorkeur laat blijken. Pure vooringenomenheid, zegt het collectief van Antwerpse zakenmensen. Zij verdedigen het alternatieve Meccanotracé.  

Tags: 

Mortsel keldert R11bis

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In het kielzog van tal van actiegroepen geeft nu ook het stadsbestuur van Mortsel een sterk signaal tegen de huidige plannen van de R11bis. Volgende week ligt een motie voor in de laatste gemeenteraadszitting van dit jaar.

Het stadsbestuur wachtte twee actoren af om een finaal standpunt in te nemen: het streefbeeld van de R11 en R11bis zoals voorgesteld tijdens de reflectiegroep onder leiding van provinciegouverneur Cathy Berx en de definitieve cijfers en teksten van het Vlaams Verkeerscentrum.

Tags: 

Pages