Vlaams Verkeerscentrum

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vandaag werd in het Vlaams Verkeerscentrum een uur gepresenteerd en een uur gediscuteerd. De doorrekening van verkeersstromen van 4 scenario's is op basis van de regeringsbeslissing van 23 september 2010.

De presentaties zijn beschikbaar op de website van gouverneur Cathy Berx.

 

de presentatie van het informatiemoment van het Verkeerscentrum Vlaanderen (pdf)

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Gouverneur Berx krijgt wel applaus voor aanpak dossier

De klankbordgroep rond de R11 kwam gisteren voor een tweede keer samen. Gouverneur Cathy Berx kreeg applaus omdat ze alle betrokken partijen hun mening over het wegendossier liet formuleren. De R11-bis krijgt stilaan vorm, al lijkt het onwaarschijnlijk dat de studie van de tunnel de deadline eind deze maand haalt.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De beroepsinstantie voor de openbaarheid van bestuur oordeelde woensdag dat een vergelijkende studie tussen het Meccanoplan en het BAM-tracé niet bestond. Minister Hilde Crevits (CD&V) houdt echter al maanden vol dat Meccano is onderzocht en geen oplossing biedt voor de Antwerpse verkeersproblematie. Ondanks de conclusie van de beroepsinstantie, stapte ze daar ook gisteren niet van af. ‘Wij hebben het Meccanotracé wel onderzocht, maar niet het Meccanoplan', klinkt de minister nu. Het Meccanotracé gaat namelijk verder dan louter extra wegen gieten.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het Meccano-tracé, dat stRaten-generaal en Forum 2020 als alternatief naar voor schuiven voor het sluiten van de Antwerpse Ring, is door het Vlaams Verkeerscentrum wel bekeken, maar het totale Meccano-plan niet. Bovendien zijn de simulaties gebeurd aan de hand van de randvoorwaarden die de Vlaamse overheid hanteert, en dus niet op basis van de uitgangspunten van Meccano.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Actiegroep stRaten-generaal is boos en verontwaardigd over de uitlatingen van het Vlaams Verkeerscentrum gisteren op ATV. Ingenieur Peetermans zei toen tegen onze journalist dat het alternatieve Meccanoplan voor de Oosterweelverbinding nooit bestudeerd is en zal worden door de Vlaamse regering, en hiermee werd een grote leugen bloot gelegd:

ATV 23-05-2011

Vlaamse regering gaf bewust nooit opdracht voor relevant alternatievenonderzoek Meccanotracé

 

Regering blijft Antwerpenaren gijzelen, door voorspelbare eliminatie van BAM-tracé bij plan-MER-procedure niet in te calculeren

 

Tijdens een recente persconferentie over het Antwerpse Masterplan voor mobiliteit (8 april 2011) vroeg een aantal journalisten aan Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits of de regering het alternatieve Meccanotracé had laten bestuderen.

 

Pages