Vlaamse overheid

De Antwerpse actiegroepen hebben al meer dan 65.000 handtekeningen verzameld voor een nieuwe volksraadpleging over de Oosterweel. Ze blijven volop druk uitoefenen op de Vlaamse overheid, om het BAM-tracé te verlaten en te kiezen voor het meer noordelijk gelegen haventracé. Dat moet volgens de actiecomités de bewoners van het noorden van de stad Antwerpen ontlasten.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Sinds 2004 is Antwerpen in de ban van de Antwerpse Ring. Omdat een geplande ring voor doorgaand verkeer buiten de stad nooit werd gerealiseerd, gebruiken lokaal en doorgaand verkeer samen de Ring. De Ring is daardoor één van de meest filegevoelige autowegen in Europa. Bovendien werd ze het onderwerp van een epische strijd tussen Antwerpse actiegroepen en de Vlaamse overheid.

Lees het volledige artikel online (pdf)

Maarten Loopmans

AGORA 27-06-2014

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek (IARC), een agentschap van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), classificeert luchtvervuiling voortaan als kankerverwekkend. Het IARC kwam tot deze conclusie na een review van meer dan 1.000 wetenschappelijke onderzoeken uit de vijf continenten. Volgens het IARC zijn er voldoende bewijzen om te stellen dat blootstelling aan luchtvervuiling longkanker veroorzaakt.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Vlaamse regering keurde vrijdag een decreet goed om te vermijden dat grote infrastructuurwerken als de Oosterweelverbinding verzanden in een procedureslag die jarenlang kan aanslepen. Het versnelt en vereenvoudigt de regels voor grote infrastructuurwerken.

Zo blijven er drie fases over in de besluitvorming in plaats van de huidige elf stappen. Er zijn nog twee openbare onderzoeken nodig in plaats van vijf.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het is slecht gesteld met de luchtkwaliteit in ons land. Dat blijkt uit een studie van het Gents Milieufront. Vrijwilligers hebben zeven weken lang door Gent gefietst met een meettoestel. Vooral op drukke verkeerswegen zit er veel te veel zwarte koolstof in de lucht. Dat zijn roetdeeltjes die door auto's worden uitgestoten en die zijn heel ongezond.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De actiegroep StRaten-generaal vraagt de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de werken aan de nieuwe gevangenis van Beveren stil te leggen in afwachting van een uitspraak over de gevraagde nietigverklaring van de bouwvergunning.

 

 

De actiegroep neemt het niet dat de werken in juni al startten, terwijl de Regie der Gebouwen aan de Raad in februari verklaarde te wachten met de werken tot er een uitspraak ten gronde is.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

BERCHEM - De Vlaamse Overheid begon in september te werken aan de Berchembrug, een brug voor fietsers en voetgangers over de Singel en de Antwerpse Ring. De werkzaamheden werden stilgelegd omdat de brug er erger aan toe bleek dan aanvankelijk gedacht.

'Het is schandalig dat de werkzaamheden zolang aanslepen', zegt Griet Sannen. Ze fietst dagelijks met haar kinderen van vijf en zes over de brug. 'Eén keer zijn de kinderen gevallen in de nauwe doorgang tussen de stelling. Gelukkig droegen ze hun helm.' Ook andere passanten klagen over de situatie.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

FILEPROBLEEM VAN MORTSEL ZWERMT UIT NAAR DE BUURGEMEENTEN

Camera's in de Edegemse Collegewijk, Mortsel dat vrachtwagens niet richting Lier laat rijden en Borsbeek dat alle doorgaand verkeer uit het centrum wil weren. Wie er nog aan twijfelt: er woedt een verkeersoorlog in de Antwerpse zuidoostrand. Ter meerdere eer en glorie van burgemeesters die de verkiezingen hopen te winnen. "Alleen de Vlaamse overheid kan de knoop ontwarren", zegt Antwerps verkeersexpert Bruno De Borger. "Maar het slechte nieuws is dat dat nog jàren kan duren."

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Bos heeft vele voordelen naar milieu en maatschappij, zoals CO2-compensatie, productie van zuurstof, milieubuffer, geluids- en zichtbuffer, speelruimte. Vlaanderen is met een beboste oppervlakte van om en bij de 10% een van de bosarmste regio’s van Europa. Uit cijfers die Vlaams parlementslid Dirk Peeters (Groen) daarover recent opvroeg bij minister van Leefmilieu Joke Schauvliege blijkt nogmaals dat het bossaldo de voorbije jaren negatief uitvalt. Tussen 2008 en 2011 werd voor 1.006 hectare bos een ontbossingsvergunning uitgereikt.

Pages