Vlaamse overheid

Zelfs kinderen die op de achterbank van de auto naar school worden gebracht, worden blootgesteld aan te hoge concentraties stikstofdioxide. Dat blijkt uit een studie van milieu-organisatie Greenpeace. De Vlaamse Overheid onderschat het probleem, zegt Greenpeace, en daarom daagt de organisatie de Vlaamse Overheid voor de rechter. Vlaams minister van Milieu Joke Schauvliege geeft toe dat er een probleem is, vooral in Antwerpen en Hoboken.

 

In een interview met Knack stelt minister Schauvliege: “Natuurpunt is de grootste netto-ontbosser in Vlaanderen en verantwoordelijk voor een kwart van de gemiddelde jaarlijkse ontbossing.”  Realiteit of fictie?

Van de 22.000 hectare natuurgebied die Natuurpunt beheert, is ruim een derde bos. Dat maakt van Natuurpunt de grootste bosbeheerder van Vlaanderen, na de overheid. Sinds 2005 heeft Natuurpunt 1.9% van het bosgebied dat het beheert gekapt. 98,1% van het bos is bos gebleven.

De Antwerpse actiegroepen hebben al meer dan 65.000 handtekeningen verzameld voor een nieuwe volksraadpleging over de Oosterweel. Ze blijven volop druk uitoefenen op de Vlaamse overheid, om het BAM-tracé te verlaten en te kiezen voor het meer noordelijk gelegen haventracé. Dat moet volgens de actiecomités de bewoners van het noorden van de stad Antwerpen ontlasten.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Sinds 2004 is Antwerpen in de ban van de Antwerpse Ring. Omdat een geplande ring voor doorgaand verkeer buiten de stad nooit werd gerealiseerd, gebruiken lokaal en doorgaand verkeer samen de Ring. De Ring is daardoor één van de meest filegevoelige autowegen in Europa. Bovendien werd ze het onderwerp van een epische strijd tussen Antwerpse actiegroepen en de Vlaamse overheid.

Lees het volledige artikel online (pdf)

Maarten Loopmans

AGORA 27-06-2014

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek (IARC), een agentschap van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), classificeert luchtvervuiling voortaan als kankerverwekkend. Het IARC kwam tot deze conclusie na een review van meer dan 1.000 wetenschappelijke onderzoeken uit de vijf continenten. Volgens het IARC zijn er voldoende bewijzen om te stellen dat blootstelling aan luchtvervuiling longkanker veroorzaakt.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Vlaamse regering keurde vrijdag een decreet goed om te vermijden dat grote infrastructuurwerken als de Oosterweelverbinding verzanden in een procedureslag die jarenlang kan aanslepen. Het versnelt en vereenvoudigt de regels voor grote infrastructuurwerken.

Zo blijven er drie fases over in de besluitvorming in plaats van de huidige elf stappen. Er zijn nog twee openbare onderzoeken nodig in plaats van vijf.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het is slecht gesteld met de luchtkwaliteit in ons land. Dat blijkt uit een studie van het Gents Milieufront. Vrijwilligers hebben zeven weken lang door Gent gefietst met een meettoestel. Vooral op drukke verkeerswegen zit er veel te veel zwarte koolstof in de lucht. Dat zijn roetdeeltjes die door auto's worden uitgestoten en die zijn heel ongezond.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De actiegroep StRaten-generaal vraagt de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de werken aan de nieuwe gevangenis van Beveren stil te leggen in afwachting van een uitspraak over de gevraagde nietigverklaring van de bouwvergunning.

 

 

De actiegroep neemt het niet dat de werken in juni al startten, terwijl de Regie der Gebouwen aan de Raad in februari verklaarde te wachten met de werken tot er een uitspraak ten gronde is.

Pages