Vlaamse regering

 

Voor schonere lucht zijn we allemaal. Niemand vindt het een leuk idee dat kinderen in dampen van diesel, fijn stof en stikstofoxide ravotten op de speelplaats. Niemand vindt het normaal dat deze onzichtbare belagers van onze gezondheid ons leven verkorten. Gemiddeld met een jaar, stellen wetenschappers. Ze vergelijken slechte lucht inademen met tien sigaretten passief roken per dag. In Nederland worden twaalfduizend sterfgevallen per jaar gelinkt aan vervuilde lucht.

 

VIDEO Wouter Van Besien (Groen/Samen) : "Oosterweel weer in het slop"

 

Groen- en Samenboegbeeld Wouter Van Besien gaat bevoegd Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) aan de tand voelen over het Oosterweeldossier. Volgens Van Besien laat de Vlaamse regering het hangen. “Er gebeurt te weinig door de Vlaamse regering. We willen dat de regering investeert in openbaar vervoer.”

Het historisch compromis tussen de Vlaamse regering en de actiegroepen over het Oosterweeldossier wordt door een grote meerderheid van de Antwerpenaren goedgekeurd. Burgerbeweging Lenora (Leefbare Noord Rand) is minder enthousiast. “De stad krijgt een groene zone, wij krijgen de lasten”, zegt Peter Desmaretz. Donderdag werd rond de problematiek een infoavond gehouden. Ruim 500 geïnteresseerden kwamen een kijkje nemen.


Het compromis tussen de Vlaamse regering en de actiegroepen over het Oosterweeldossier wordt door een grote meerderheid van de Antwerpenaren goedgekeurd.

Veel informatie viel er niet te rapen. “De bijeenkomst komt te vroeg”, zeiden districtsburgemeester Koen Palinckx en Rik Frans (beiden N-VA). “Wie dacht een klinkklaar antwoord te krijgen over de vraag hoe het tracé vanaf Luchtbal verder richting Noord zal verlopen, was er aan voor zijn moeite.”

Pages