Vlaanderen In Actie

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vlaanderen uitbouwen tot een groen en dynamisch stedengewest, is één van de doorbraken van het toekomstproject Vlaanderen in Actie. Onder het motto 'Samen denken over de Vlaamse Ruimte' ging vorige week vrijdag de VIA-rondetafel “groen stedengewest” van start. In 14 werkgroepen werd gebrainstormd over hoe Vlaanderen er in 2050 moet uitzien. Door out of the box en los van huidige belangen of procedures na te denken, kwamen heel wat interessante denkbeelden naar boven.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Een rapportje van de hand van Marcel Oeyen, waarin het begrip "peakoil" wordt uitgelegd.
Dit maakt duidelijk dat de tijd van het goedkope (weg) transport zeer snel voorbij zal zijn, omdat de tijd van de goedkope brandstoffen pijlsnel voorbij zal zijn, omdat er gewoon veel minder olie wordt bij-ontdekt dan er opgestookt wordt. Dit zal aanleiding geven tot fundamentele veranderingen in het economische- en transportlandschap. Of men daar in Vlaanderen In Actie al rekening mee gehouden heeft lijkt ons een interessante vraag?