Vlaanderen In Actie

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vlaanderen uitbouwen tot een groen en dynamisch stedengewest, is één van de doorbraken van het toekomstproject Vlaanderen in Actie. Onder het motto 'Samen denken over de Vlaamse Ruimte' ging vorige week vrijdag de VIA-rondetafel “groen stedengewest” van start. In 14 werkgroepen werd gebrainstormd over hoe Vlaanderen er in 2050 moet uitzien. Door out of the box en los van huidige belangen of procedures na te denken, kwamen heel wat interessante denkbeelden naar boven.