Vlaanderen

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In zijn septemberverklaring had minister-president Kris Peeters de mond vol van “een warm Vlaanderen”. Nauwelijks een week later vielen de maskers al af. Koudweg mocht minister Schauvliege aankondigen dat Vormingplus het met 25 % minder middelen mocht zien te rooien. Een kille berekening ziet weinig economische meerwaarde in folietjes als zelfontplooiing en volksverheffing. Het sneuvelen van een veertigtal jobs is collateral damage.

Kapot

naam: 

Geert Van Istendael in Ruimte

Kapot

Geert Van Istendael

 

't Zijn weiden als wiegende zeeën Die groenen langs stroom en rivier, Hier vredige dorpkens, daar steeën ..." (Vlaams lied)

 

Bijna honderd jaar oud is het vers van Willem Gijssels, getoonzet door de jonge Renaat Veremans, en toen al was het de romantische onzin die generaties romantische flaminganten heeft laten zwijmelen. Vijftig jaar geleden of daaromtrent heb ik het zelf vaak genoeg gezongen in jongenskoren. Maar zodra ik na de zangstonde mijn mond sloot, opende ik mijn ogen.

Tags: 

Gespot categorie: 

Pages