Vlaanderen

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Politiek gedoe 25-01-10

Vanaf februari 2010 gaat de tol op de Franse autosnelwegen, de zogenaamde péage, opnieuw duurder worden voor vrachtwagens. En dat niet enkel op de algemeen gekende hoofdassen, maar ook op de kleinere Routes Nationales. Deze maatregel is duidelijk gericht op het internationaal verkeer, dat andere wegen niet kan gebruiken. Lokale handelaars zullen hier geen echte schade van ondervinden.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Kleine en grote investeringsprojecten lopen steeds meer vast in een kluwen van regels, inspraak en rechtspraak. Maar voor we met een beschuldigende vinger naar anderen wijzen, moeten we eerst voor eigen (Vlaamse) deur vegen. En grondig. Want veel van die vertragingen en eindeloze procedures zijn het gevolg van Vlaamse regelgeving. Wie zei ooit dat wat we zelf doen, beter doen? Toch niet als het over maatschappelijk belangrijke investeringsprojecten gaat. Investeerders die in Vlaanderen inspraak en rechtspraak overleven, verdienen een medaille voor moed en volharding.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Beste Minister-President

Een nieuw jaar, een nieuw decennium, het voorbije verloor de Vlaamse groeimachine wat van zijn kadans
Autofabrieken zoals Opel, technologie en de farmacie, parels van weleer, verloren veel van hun glans.

In Vlaanderen worden steeds meer heilige huisjes door vakbonden, werkgevers en politieke partijen bewoond
Waardoor ondernemerschap, creativiteit en innovatie minder worden beloond.

Daarom aan u de vraag: Moeten we radikaal breken,
of alleen een tandje bijsteken ?

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het gaat niet goed met België. Dat zou ons, autonomisten, moeten verblijden, maar hoe is het ondertussen met Vlaanderen gesteld, als een democratisch-gedragen politieke entiteit? Niet alleen de lokale Turkse of Marokkaanse allochtonen kunnen zich bij “Vlaanderen” bitter weinig voorstellen, zoals uit een recente studie bleek; ook bij het gros van de inboorlingen ontbreekt de emotie rond een nieuw politiek-maatschappelijk project dat in alle opzichten het verschil zou kunnen maken met het Belgique de papa.    

Kapot

naam: 

Geert Van Istendael in Ruimte

Kapot

Geert Van Istendael

 

't Zijn weiden als wiegende zeeën Die groenen langs stroom en rivier, Hier vredige dorpkens, daar steeën ..." (Vlaams lied)

 

Bijna honderd jaar oud is het vers van Willem Gijssels, getoonzet door de jonge Renaat Veremans, en toen al was het de romantische onzin die generaties romantische flaminganten heeft laten zwijmelen. Vijftig jaar geleden of daaromtrent heb ik het zelf vaak genoeg gezongen in jongenskoren. Maar zodra ik na de zangstonde mijn mond sloot, opende ik mijn ogen.

Tags: 

Gespot categorie: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur benadrukt dat Vlaanderen al ingrijpende inspanningen doet om de fijnstofconcentraties terug te dringen en dat een reeks maatregelen al in de pijplijn zit. De minister reageert hiermee op de ingebrekestelling van Vlaanderen in het fijnstofdossier door Europa.
 
Eerder kreeg België van de Europese Commissie een eerste waarschuwing omdat het onvoldoende kan aantonen dat het de norm voor fijn stof tegen 2011 kan halen. Een aanvraag om uitstel werd daarom afgewezen.
 
Niet makkelijk meetbaar

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

VRT Nieuws 07-10-09

Vlaanderen kan Europa geen uitstel meer vragen om de fijnstofnorm te halen. Dat blijkt een antwoord van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege op een parlementaire vraag. Concreet wil dat zeggen dat Vlaanderen nu al in overtreding is en een boete riskeert. De Vlaamse regering hoopt dat te vermijden met nieuwe maatregelen. (Het journaal - 07/10/09)
http://www.deredactie.be/permalink/1.611980
 

 

Pages