Vlaanderen

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Leo Van Broeck, medezaakvoerder van architectenbureau Bogdan & Van Broeck en professor Stedenbouw aan de KULeuven, schreef een rapport over onze ruimtelijke ordening voor Joke Schauvliege, minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

Leo Van Broeck keek of de ruimtelijke ordening in Vlaanderen - al jaren een pijnpunt - beter georganiseerd kan worden. Maar is het hiervoor nog niet te laat?

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vandaag lanceert Bond Beter Leefmilieu (BBL) het idee van verhandelbare bouwrechten. Dat systeem maakt het mogelijk slecht gelegen bouwgronden in het landelijk gebied, te ruilen voor bouwmogelijkheden in de stads- of dorpskernen. Ook minister Joke Schauvliege wil, in uitvoering van het regeerakkoord, een systeem van verhandelbare bouwrechten en planologische ruil onderzoeken. 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In de nasleep van het programma Studio Stad op Canvas over ruimtelijke ordening, wil ik stilstaan bij het zogenaamd dreigende tekort aan woonruimte. Volgens de prognoses zal Vlaanderen tegen 2050 een miljoen inwoners meer tellen. Het is echter níét juist te veronderstellen dat er dan een tekort aan ruimte zal zijn. Als je het Gewestplan bekijkt en de rood ingekleurde vlakken – de bouwgronden dus – optelt, wordt dat snel duidelijk.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

DOSSIER Gazet van Antwerpen: Elke week bekijken we een nieuwsfeit van alle kanten en brengen we het overzichtelijk in beeld.

De openbare vervoermaatschappij De Lijn kondigde afgelopen week haar nieuwe tarieven aan. Bus en tram worden voor een doorsnee gezin gemakkelijk 190 euro per jaar duurder. Deskundigen zijn bijzonder kritisch voor De Lijn.

“Drie euro voor een stadsrit is waanzin”

Reizigersorganisaties en mobiliteitsdeskundigen nemen beleid De Lijn onder de loep

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

“Slachtoffer ongeval: Nu tijd voor actie”

Weer fietser van de weg gereden op Beernemsteenweg in Wingene

De Beernemsteenweg is een gevaarlijke weg voor fietsers, dat mocht Marnix Vens (62) aan den lijve ondervinden. Een vrachtwagen reed hem van de weg. "Als ik een kind was geweest, dan had ik dit niet overleefd. De vrachtwagens moeten hier weg of er gebeuren nog meer ongevallen." De man werd na afloop op de koop toe ook nog eens bestolen.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het aantal verkeersdoden in België is in vorig jaar met 6 procent gedaald in vergelijking met 2012. Nooit eerder werden er zo lage cijfers opgetekend in een jaar. Dat blijkt uit cijfers van FOD Economie. In tegenstelling tot Wallonië en Brussel daalde het aantal verkeersdoden in Vlaanderen niet.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De analyse van de luchtconcentraties van 2013 geeft aan dat Vlaanderen de Europese doelstellingen voor heel wat stoffen haalt. Maar voor een aantal andere stoffen zijn de concentraties nog steeds te hoog. Het gaat om fijn stof, ozon, arseen en cadmium. Voor stikstofdioxide heeft de Europese Commissie uitstel gegeven tot 2015 voor het behalen van de jaargrenswaarde in 2 zones in Vlaanderen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Vlaamse overheid heeft vorig jaar 802 hectare aan natuur aangekocht, ruim tien procent minder dan in 2012. In totaal werd 17,8 miljoen euro uitgegeven om de gebieden te verwerven. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van het Agentschap Natuur en Bos (ANB).

De 802 hectare nieuwe natuur is het op een na laagste cijfer van de voorbije vijftien jaar. Enkel in 2009 (777 hectare) werd er nog minder natuur aangekocht door de Vlaamse overheid, zo valt af te leiden uit de gegevens van ANB.

Pages