Vlaanderen

afbeelding

Welke inspanningen doet uw gemeente om haar CO2-uitstoot te verminderen? En heeft ze een plan om te werken aan een toekomst met duurzame en efficiënte energie? Op deze kaart ziet u hoeveel CO2 u als inwoner van een Vlaamse gemeente jaarlijks uitstoot. Klikt u op de gemeente, dan ziet u de infofiche met daarop de vermelding of het bestuur het burgemeestersconvenant voor lokale duurzame energie heeft ondertekend en of er een actieplan is. U vindt er in dat geval ook een verwijzing naar meer details over het plan en de concrete doelstellingen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In 2013 zijn in Vlaanderen minder verontreinigde stoffen en broeikasgassen geloosd dan in 2000. Maar huishoudens (houtverwarming) en verkeer veroorzaken net meer luchtverontreiniging. Vlaanderen haalt de richtlijnen voor de uitstoot van fijn stof niet.

De afgelopen jaren daalde onder meer de uitstoot van zware metalen significant, net als de verzurende emissies (zoals zwaveldioxide -73 procent) en ozonvormende (-33 procent) en ozonafbrekende stoffen (-82 procent).

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De luchtkwaliteit in Vlaanderen is de voorbije jaren verbeterd. Dat blijkt uit de resultaten van twee rapporten die de Vlaamse Milieumaatschappij vandaag publiceert. In 2013 werden aanzienlijk minder verontreinigende stoffen geloosd dan in 2000. Opvallend is wel dat het aandeel van huishoudens en verkeer in de uitstoot van verontreinigende stoffen toeneemt.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Leo Van Broeck, medezaakvoerder van architectenbureau Bogdan & Van Broeck en professor Stedenbouw aan de KULeuven, schreef een rapport over onze ruimtelijke ordening voor Joke Schauvliege, minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

Leo Van Broeck keek of de ruimtelijke ordening in Vlaanderen - al jaren een pijnpunt - beter georganiseerd kan worden. Maar is het hiervoor nog niet te laat?

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vandaag lanceert Bond Beter Leefmilieu (BBL) het idee van verhandelbare bouwrechten. Dat systeem maakt het mogelijk slecht gelegen bouwgronden in het landelijk gebied, te ruilen voor bouwmogelijkheden in de stads- of dorpskernen. Ook minister Joke Schauvliege wil, in uitvoering van het regeerakkoord, een systeem van verhandelbare bouwrechten en planologische ruil onderzoeken. 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In de nasleep van het programma Studio Stad op Canvas over ruimtelijke ordening, wil ik stilstaan bij het zogenaamd dreigende tekort aan woonruimte. Volgens de prognoses zal Vlaanderen tegen 2050 een miljoen inwoners meer tellen. Het is echter níét juist te veronderstellen dat er dan een tekort aan ruimte zal zijn. Als je het Gewestplan bekijkt en de rood ingekleurde vlakken – de bouwgronden dus – optelt, wordt dat snel duidelijk.

Pages