Vlaanderen

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De ecologische voetafdruk van de Vlaming is veel groter dan gedacht. Dat schrijft De Standaard vandaag. De gemiddelde Vlaming heeft een ecologische voetafdruk - dat is de bruikbare oppervlakte die nodig is om in zijn behoeften te voorzien - van 9 hectare. Een pak hoger dan de 6 hectare van de Waal.

Milieuorganisatie Ecolife berekende de ecologische voetafdruk van de Vlaming voor het eerst in 2010. Toen bedroeg die gemiddeld 6,3 hectare. Op vraag van de Vlaamse overheid werd de berekening dit jaar overgedaan.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Heel wat fietspaden in Vlaanderen liggen er slecht bij, maar het kan nog erger: soms houdt een fietspad gewoon op. Volgens de Fietsersbond worden veel fietspaden niet afgewerkt omdat bijvoorbeeld niet altijd duidelijk is wie verantwoordelijk is voor de aanleg van het fietspad. De Fietsersbond pleit daarom voor een betere coördinatie tussen de gemeenten en het Vlaams Gewest of voor een overkoepelend orgaan dat zich over het hele Vlaamse fietspadennetwerk zou kunnen buigen.
 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Volgens professor Kris Verheyen van de Universiteit Gent en professor Bart Muys van de Universiteit Leuven heeft het bosbeleid in Vlaanderen gefaald. Beide academici maken zich grote zorgen over de bossen van Vlaanderen. Het zijn er te weinig en ze zijn te kwetsbaar. Reeds in 1997 werd in het Ruimtelijk structuurplan een inhaalbeweging voor het bosarme Vlaanderen beloofd. Er zou 10.000 ha bos bijkomen. De jongste vijftien jaar is er echter maar 2.000 tot 3.000 hectare bos extra voorzien, maar tegelijk is 2.000 hectare bos gekapt.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Sinds 2010 zijn er Europese normen van kracht voor de hoeveelheid verzurende stikstofdioxiden (NO2) in de lucht. Omdat regio Antwerpen die norm niet haalt, moest de Vlaamse regering aan de Europese Commissie uitstel vragen tot 2015. Daartoe maakte Vlaanderen een luchtkwaliteitsplan met bijkomende maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het Departement Leefmilieu (LNE) rapporteert jaarlijks over de uitvoering van dat plan.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Volgens een Amerikaans onderzoek stond de Belgische automobilist in 2013 gemiddeld 58 uur in de file. Het dossier over de Oosterweelverbinding verdeelt al vijftien jaar de Vlaamse politiek. Nog nooit reden de treinen van de NMBS met zo veel vertraging én verlies. Onze kop eraf als mobiliteit nog geen klein beetje doorweegt wanneer u op 25 mei uw stem uitbrengt.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vlaanderen zal de Europese norm tegen 2015 wat betreft de luchtkwaliteit niet halen. Vooral in en rond Antwerpen is de toestand zorgwekkend.

Hoewel de luchtkwaliteit in Vlaanderen licht verbetert, zal Vlaanderen de Europese norm tegen 2015 naar alle waarschijnlijkheid niet halen. Dat schrijft De Morgen. Daar hangt bovendien een prijskaartje aan. Want elke dag dat de norm niet gehaald wordt, kan Europa dwangsommen van 3000 tot 200.000 euro per dag opleggen.

Pages