Vlaanderen

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De luchtkwaliteit in Vlaanderen verbetert, maar allicht niet genoeg om de Europese norm tegen 2015 te halen. Europa kan zware dwangsommen opleggen als we de norm niet halen: tot 200.000 euro per dag.

Stikstofdioxide (NO2) blijft een aanzienlijk probleem. Dat staat in een nieuw rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), dat De Morgen kon inkijken. NO2 is schadelijk voor de luchtwegen en een voorloper van ozon. Transport is de belangrijkste bron van stikstofoxide. Auto's worden zuiniger door Europese uitstootnormen, maar de vergroening van het wagenpark gaat traag.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Minder dan een op de twee Vlamingen heeft een park van 30 hectare op wandelafstand. Dat blijkt uit een onderzoek van Natuurpunt dat De Standaard kon inkijken.

Drie miljoen Vlamingen (54 procent) hebben geen groot natuurgebied binnnen loopafstand van hun huis. Ze moeten langer dan 1,6 kilometer wandelen om een gebied van 30 hectare te bereiken

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Verzurende en vermestende luchtverontreiniging in Vlaanderen
 

Dit rapport beschrijft de resultaten van het depositiemeetnet verzuring voor 2012. Het omvat een beschrijving van de methodiek en meetresultaten voor 2012, de trend door de jaren heen en modelberekeningen die de verzuring en vermesting over heel Vlaanderen in kaart brengen.

Schematisch overzicht van de stappen die een verontreinigende stof aflegt nadat ze door emissie vrijkomt

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Onze politici schijnen nog steeds niet begrepen te hebben dat 'zuurstof' en niet 'stikstof' de Vlaamse competitiviteit vooruit helpt. Te Brussel werd recentelijk geopteerd voor het verbreden van de ring en kickt de Vlaamse regering op een prestigeproject Uplace of beter Astmaplace. Te Antwerpen probeert men nu met een listige voorstelling MER-rapport een duidelijk TOXISCH BAM tracé zwaar politiek georchestreerd door de strot van zijn 700.000 inwoners te duwen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

BOS+ trekt naar het parlement

Het is weinig waarschijnlijk dat er duizenden hectare bos zijn bijgekomen in Vlaanderen, zoals minister Schauvliege begin oktober verkondigde. Maar dat wist u al. Ondertussen heeft ook prof. Bart Muys de boswijze onder de loep genomen. En zijn oordeel is hard. 'Er worden villawijken met veel bomen en zelf serres meegeteld. Er zit nog een te grote foutenmarge op de methode. 4% is echt te veel. Het zou kunnen betekenen dat die 8000 ha er helemaal niet is bijgekomen."

Pages