Vlaanderen

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Er is nog altijd te veel fijn stof in Vlaanderen, en de concentraties zijn hoger dan in de buurlanden. Dat blijkt uit een rapport van het Europees Milieuagentschap.

Vooral in de Antwerpen, Gent en Brussel, maar ook in het Franse Rijsel, net aan de grens, zijn de concentraties van fijn stof hoog

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

GEPLANDE MAATREGELEN VOOR CO2-VERMINDERING VOLSTAAN NIET

België zal zijn doelen voor de vermindering van CO2-uitstoot en de switch naar groene energie missen. Dat voorspelt het Europees Milieuagentschap (EMA) op basis van de huidige cijfers. Europa eist extra maatregelen.

Het EMA presenteerde gisteren zijn jaarlijkse rapport over de voortgang die de Europese lidstaten maken in de strijd tegen de klimaatopwarming. Eerst het goede nieuws: uit de evaluatie blijkt dat Europa als geheel op schema zit.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het gaat de goede kant uit met de uitstoot van fijn stof in Vlaanderen maar de Europese norm halen we niet. ‘En wat als de normen nog strenger worden?

Er hangt België een veroordeling boven het hoofd omdat ons land te weinig doet om de uitstoot van fijn stof omlaag te krijgen. Een vonnis bij het Europees Hof is hangende (maar kan nog lang op zich laten wachten).

En dat fijn stof is vooral een Vlaams probleem (zie grafiek).

Pages