Vlaanderen

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Minder dan een op de twee Vlamingen heeft een park van 30 hectare op wandelafstand. Dat blijkt uit een onderzoek van Natuurpunt dat De Standaard kon inkijken.

Drie miljoen Vlamingen (54 procent) hebben geen groot natuurgebied binnnen loopafstand van hun huis. Ze moeten langer dan 1,6 kilometer wandelen om een gebied van 30 hectare te bereiken

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

 Bepaalde groepen in de maatschappij zijn extra kwetsbaar voor de schadelijke effecten van luchtvervuiling, en worden daar door de overheid onvoldoende tegen beschermd. Het gaat bijvoorbeeld om nog ongeboren of opgroeiende kinderen, om senioren en om personen met een chronische aandoening. Daarvoor waarschuwt Childproof, een samenwerkingsverband dat werd opgericht door de Gezinsbond om de leefomgeving en gezondheid van kinderen te verbeteren.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Verzurende en vermestende luchtverontreiniging in Vlaanderen
 

Dit rapport beschrijft de resultaten van het depositiemeetnet verzuring voor 2012. Het omvat een beschrijving van de methodiek en meetresultaten voor 2012, de trend door de jaren heen en modelberekeningen die de verzuring en vermesting over heel Vlaanderen in kaart brengen.

Schematisch overzicht van de stappen die een verontreinigende stof aflegt nadat ze door emissie vrijkomt

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Onze politici schijnen nog steeds niet begrepen te hebben dat 'zuurstof' en niet 'stikstof' de Vlaamse competitiviteit vooruit helpt. Te Brussel werd recentelijk geopteerd voor het verbreden van de ring en kickt de Vlaamse regering op een prestigeproject Uplace of beter Astmaplace. Te Antwerpen probeert men nu met een listige voorstelling MER-rapport een duidelijk TOXISCH BAM tracé zwaar politiek georchestreerd door de strot van zijn 700.000 inwoners te duwen.

Pages