Vlaanderen

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vanaf morgen geldt er een smogalarm op de snelwegen in ons land. De lucht is sterk vervuild, daarom mag het verkeer op de snelwegen maar 90 kilometer per uur rijden in plaats van 120. In het Brussels Gewest geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u.
Door het windstille weer blijft de vervuiling hangen en is de lucht erg vervuild, vooral met fijn stof en stikstofdioxide.

Speciale smogverkeersborden zullen het alarm aangeven. Het begint 's ochtends, en zal twee dagen duren.

Morgen smogalarm met snelheidsbeperking

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In 2013 verwachten we wel wat beweging op gebied van ruimtelijke ordening in Vlaanderen. Enerzijds werkt de regering aan een nieuwe langetermijnvisie, ter vervanging van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV). Anderzijds wil de Vlaamse regering werk maken van korte termijn acties, onder meer om overstromingsgebieden te vrijwaren en van nieuwe instrumenten, zoals verhandelbare bouwrechten. Of 2013 een scharnierjaar wordt voor ruimtelijke ordening, valt nog af te wachten.

Erik Grietens

Een nieuwe langetermijnvisie op ruimte

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Met de Bosbarometer houdt BOS+ al jaren de vinger aan de pols van het Vlaamse en internationale bosbeleid. Aan de hand van een aantal meetbare indicatoren en officiële cijfers volgt BOS+ zo de belangrijkste bostrends op de voet. De conclusie van de editie 2012 van de Bosbarometer is eenvoudig: andermaal blijft de realisatie van de bosbeleidsdoelstellingen mijlenver van de genomen engagementen verwijderd. Dit terwijl nog maar eens gebleken is dat de Vlaming écht wel vragende partij is voor een doortastend beleid op vlak van bos.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vorig jaar is er in Vlaanderen 59 hectare bos verdwenen. Dat zegt de natuurvereniging BOS+ in haar jaarlijkse Bosbarometer. De regering belooft al jaren om meer bomen te planten, maar voert de plannen niet uit, zo luidt het.

"Het gaat niet zo goed met onze bossen en zeker niet met onze bosoppervlakte", zegt Bert De Somviele, de directeur van BOS+ in "De ochtend" op Radio 1. "Vlaanderen is netto een ontbosser, zo blijkt. En dat terwijl andere bosarme regio’s in Europa het veel beter doen."

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Hoewel de Vlaming meer en toegankelijk bos in de buurt wil, ontbost Vlaanderen verder. De netto bosoppervlakte in Vlaanderen nam in 2011 met 59 hectare af. Dat blijkt uit de jaarlijkse Bosbarometer van BOS+.

BOS+ stelt vast dat ontbossing in Vlaanderen nog altijd een dagelijkse praktijk is, ondanks een ontbossingsverbod in het Bosdecreet. Die ontbossing is mogelijk 'dankzij een aantal uitzonderingsmaatregelen op dat verbod'. In totaal ging vorig jaar 231 hectare bos vergund tegen de vlakte, of 0,63 hectare per dag.

Pages