Vlaanderen

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De voorspelde temperatuurstijging en veranderende neerslag zullen onze Europese bossen en de verspreiding van boomsoorten drastisch wijzigen in de toekomst. Zoveel is zeker. Naast een rist ecologische consequenties, zullen de verschuivingen in boomsoortensamenstelling echter ook ernstige economische gevolgen hebben. Verschillende Europese wetenschappers werkten samen aan een studie en kwamen tot deze vaststellingen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

STAD VERSUS PLATTELAND: Vlaams minister Muyters (N-VA) heeft gelijk. Een plattelandsbewoner kost onze samenleving een pak meer dan een stedeling

Het voorstel van minister voor Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters om het 'afgelegen wonen' in de toekomst te ontmoedigen wordt op boegeroep onthaald. Dat dat het luidst klonk op de banken van de CD&V, is misschien geen toeval. Ook de oude CVP zag de Vlamingen liever in een dorpse verkaveling dan in de grote boze stad.

JEROEN DE PRETER

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vorige donderdag ben ik nog eens in deSingel geraakt. Dat was weer een hele poos geleden. Aanleiding was de opening van de tentoonstelling ‘The Ambition of the Territory’, het tweelingbroertje van wat de architectuurwereld op de biënnale in Venetië in zwijm deed vallen. Toch als ik bepaalde media mag geloven. De verwachtingen waren dus hoog gespannen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Eén op de zes gemeenten in Vlaanderen doet zo goed als niets om de natuur te beschermen en één op vijf gemeenten zet zich actief in. In het "Natuurrapport van de Vlaamse steden en gemeenten 2006-2012", opgesteld naar aanleiding van de lokale verkiezingen, zegt Natuurpunt dat de rol van de provincies rond natuurbeleid doorslaggevend is en roept ze Vlaanderen op om opnieuw met gemeenten samen te werken.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vlaanderen zal tussen 2013 en 2020 zo'n 24 miljoen ton broeikasgassen meer uitstoten dan de Europese doelstellingen. Veel kans op beterschap is er voorlopig niet.

Dat schrijft De Morgen donderdag op basis van prognoses van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). Volgens die studie zal de uitstoot vanaf volgend jaar tot en met 2020 niet meer dalen.

Uitstootrechten

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In haar veelbesproken aanbevelingen tikt de Europese Commissie België op de vingers voor de broeikasgasemissies in de sector transport. Als we de cijfers onder de loep nemen, dan valt op dat het Vlaams klimaatbeleid nauwelijks effect heeft op de emissies  van het wegvervoer waarvoor het verantwoordelijk is. Nieuwe en meer doeltreffende maatregelen dringen zich dan ook op.

Pages