VMM

 

Op 20.000 plaatsen in Vlaanderen wordt er vanaf vandaag een groot burgeronderzoek gevoerd naar de luchtkwaliteit in Vlaanderen. De deelnemers aan CurieuzeNeuzen zullen vier weken lang de hoeveelheid stikstofdioxide in hun straat meten. Op die manier moet een gedetailleerd beeld van de luchtkwaliteit tot stand worden gebracht.

 

Op twee fronten wordt er voor propere lucht aan scholen gestreden. Actiegroep stRaten-generaal bracht metingen van stikstofdioxide in kaart en aan acht scholen werd gisterenochtend actie gevoerd voor propere lucht. De Brederodestraat werd vijf minuten geblokkeerd door schoolkinderen met protestborden. “En we zijn bereid dit elke week te doen”, klinkt het strijdvaardig.

 

Voor het eerst hebben we een totaalzicht op de lucht die Vlaamse kinderen inademen op scholen, opvangplaatsen en sportvelden. Een derde van die locaties krijgt een onvoldoende, maar welke conclusies moeten we daar nu uit trekken?

 

 

Deze stelling lazen we in het NRC. Maar klopt het wel?

 

Uit grootschalig onderzoek van cardioloog Jean-François Argacha (UZ Brussel) en collega's bij patiënten in België die tussen 2009 en 2013 een hartaanval hadden, blijkt een verband met luchtvervuiling. Piekt die, dan zien artsen in de daarop volgende vierentwintig uur significant meer mensen met een hartinfarct, zo raakte onlangs bekend.

Aandeel gezinnen en verkeer wel groter

 

De uitstoot van luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen is vorig jaar blijven dalen in Vlaanderen. Wel neemt het relatieve aandeel van de gezinnen en het verkeer voor de meerderheid van de luchtverontreinigende stoffen toe.
 

Pages