Voka

De files, u kent ze wel: elk jaar langer, elk jaar meer gevloek, elk jaar hogere economische en ecologische kosten. De oplossing van VOKA? Een oproep  met de hashtag #opnieuwmobiel voor een hold-up op de overheidsfinanciën: Vlaanderen moet niet minder dan 10,5 miljard euro investeren in bijkomende infrastructuur, vooral nieuwe wegen. 

file in het station
Geen idee of het ‘nieuws’ ook de journaals heeft gehaald, maar indien wel moet het een stukje surrealistische televisie hebben opgeleverd: de werkgeversorganisatie Voka die twee onderzoeksrapporten van een pagina of twintig met twee (2) vrachtwagens vervoerde van het Limburgse Lommel naar het kabinet van minister Weyts in hartje Brussel.
Het doel? Het fileprobleem aanklagen.

Tags: 

Dat dieselgate een vloek is voor Volkswagen zelf staat buiten kijf. Ik zie er verder ook het einde van een tijdperk in én het begin van een nieuwe manier van omgaan met mobiliteit.
Als stad hebben we zelf ondervonden dat wanneer de mobiliteit écht een probleem wordt, nieuwe oplossingen spontaan oplossingen spontaan opborrelen. Antwerpen is intussen een van de snelst groeiende Europese fietssteden, autodelen is volop in opmars, net als logistieke oplossingen zoals allerlei afhaalpunten...

Tags: 

afbeelding

‘We willen in 2017 effectief de eerste schop in de grond steken’, zegt Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken (N-VA), over het Oosterweelproject. ‘Het wordt tijd dat eens iemand ambitie toont in dit dossier. Er is al veel gediscussieerd en weinig gedaan. Nog dit jaar starten er voorbereidende werken: 2015 wordt – na het vele getouwtrek – een jaar van het doen!’

TEKST: JEAN-CHARLES VERWAEST | BEELDEN: WIM KEMPENAERS

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

 Er valt een belangrijke les te trekken uit het dubbelinterview met John Crombez en Kristof Calvo.
 

Politiek wordt in ons land sterk beïnvloed door zogenaamd leidende figuren uit organisaties die niet representatief zijn voor de achterban die ze vertegenwoordigen.
 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Werkgeverskoepel Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland en zes Antwerpse topondernemers hebben woensdag een gezamenlijk pleidooi gehouden voor het snel uitvoeren van de Oosterweelverbinding zoals de Vlaamse regering die in februari goedkeurde.

De bedrijfsleiders zijn naar eigen zeggen geen tegenstanders van het Ringlandproject dat de Antwerpse ring overkapt wil zien, maar ze "huiveren ervan dat dit als een hefboom wordt gebruikt als zogezegd alternatief voor Oosterweel".
 
11 miljard

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Ringland past in een groter mobiliteitsplan. De voorbereidende maatregelen in functie van Ringland zorgen voor een significante capaciteitsopbouw en file vermindering.
 
1) Maak de Liefkenshoektunnel tolvrij.
2) Verlaag de snelheid naar 90km/uur op de Ring en verhoog de capaciteit en leefbaarheid.
3) Voer rekeningrijden in, stuur het verkeer en investeer in duurzame mobiliteit.
4) Verhoog de doorstroming door de huidige ring te overkappen volgens het systeem van gescheiden verkeer.
 

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Vlaamse regering moet snel definitief een keuze maken welk tracé uit het Oosterweeldossier moet aangelegd worden. Dat zegt de Antwerpse schepen voor mobiliteit Koen Kennis, in het Antwerpse ledenblad van Voka - Kamer van Koophandel. De schepen, die thuis herstelt van een hartaderbreuk, wil dat ten laatste in 2016 de eerste spadesteek gegeven wordt. En hij wil ook de noodbruggen over de Singel terug.
 

Pages