volgebouwd

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vandaag lanceert Bond Beter Leefmilieu (BBL) het idee van verhandelbare bouwrechten. Dat systeem maakt het mogelijk slecht gelegen bouwgronden in het landelijk gebied, te ruilen voor bouwmogelijkheden in de stads- of dorpskernen. Ook minister Joke Schauvliege wil, in uitvoering van het regeerakkoord, een systeem van verhandelbare bouwrechten en planologische ruil onderzoeken. 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Wie de lijst van de grootste politieke knelpunten van de Vlaamse regering bekijkt, merkt dat niet geld het grootste knelpunt is, wel ruimte. 'Plaats' om iets te doen is een luxe geworden.

Antwerpen heeft de Oosterweelverbinding, West-Vlaanderen het Schipdonkkanaal en Vlaams- Brabant Uplace. Sinds gisteren heeft ook Limburg zijn infrastructuurproject dat maar niet van de grond komt. De noord-zuidverbinding. De Raad van State heeft het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor die verbinding vernietigd. De milieuverenigingen hadden dat gevraagd.