volkstuintjes

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Chris Bekaert kwam in de studio de werking toelichten van Groen Eksterlaar. Zij willen bewerken dat er meer participatie komt van de buurtbewoners in de bouwplannen voor het behoorlijk grote stuk groen in Deurne aan Eksterlaar,  achter de Dascottelei (= de bocht links boven op de foto). Het gaat om de terreinen van de voormalige vuurwerkfabriek Hendrickx, een bijna helemaal opgedoekt volkstuintjesgebied, een nog actieve boerderij …

Herbeluister ... [ 14:36 ]

Blijf op de hoogte: groeneksterlaar.tk

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

PROVINCIAAL VERBOND VOOR VOLKSTUINEN RAZEND DAT ER TE WEINIG NIEUWE GRONDEN KOMEN

ANTWERPEN
Het Antwerpse stadsbestuur stopt de plannen voorlopig weer in de koelkast om van de NMBS spoorbermen te huren, met de bedoeling daar volkstuintjes aan te leggen. Het Provinciaal Verbond voor Volkstuinen reageert ontgoocheld. Want in plaats van de 1.500 tuintjes waar volgens het Verbond nood aan is, kan de stad er op korte termijn maar dertig realiseren. «Ze lachen ermee. Volkstuintjes in het belachelijke trekken: de stad zou zich moeten schamen.»