voorstadsnet

PETER VERMEULEN STRAMIEN/RINGLAND - ANTWERPEN


 

Ik ben nog verontwaardigd over de opschorting van het voorstadsnet of GEN-netwerk rond Antwerpen door federaal minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR). Dat is gewoon onbegrijpelijk.
 

Het idee om rond Antwerpen een Gewestelijk Expresnet uit te bouwen, leeft al jaren.
 

Tags: 

Opinie van mobiliteitsexpert Herman Welter


Herman Welter - foto Pol De Wilde


Het Antwerpse voorstadsnet had al in 2007 een feit moeten zijn. De infrastructuur bestaat. Geen meter spoor moet worden gelegd. Wél vereist, is een wervend stoptreinaanbod op alle lijnen naar Antwerpen. Dat kan lege zitjes vullen. Het ontbreekt onze federale minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) aan visie op de spoorwegen.

De opinie van Dirk Wiesé en Toon Wassenberg over een Antwerps voorstadsnet is een uitstekend gedocumenteerd en zinvol voorstel om de mobiliteitsproblematiek goed aan te pakken.
 

Tags: 

De actiegroepen stRaten-generaal en Ademloos steunen het Antwerps stadsbestuur in de vraag voor een voorstadsnet van lichte treinen. Dat bleek woensdag op de 18de Horta-infoavond.

Volgens Giovanni Palmieri, directeur van het gewestelijk expresnet, is de S2 tussen Essen en Puurs de eerste die voor het voorstadsnet in gebruik zou worden genomen. Per uur kunnen er twee S-treinen op deze lijn rijden. Voorwaarde is dat de IC-trein Brussel-Amsterdam via lijn 4 (Brecht en Breda) gaat rijden. Maar de nodige centen zijn het grootste struikelblok.

 De werken aan een voorstadsnet rond Antwerpen zouden al in 2016 moeten beginnen. De NMBS heeft een ontwerp klaar dat als basis dient voor gesprekken met de betrokken gemeenten.

Het voorstadsnet moet zorgen voor een efficiënt netwerk van openbaar vervoer van en naar de Antwerpse rand. Dat gebeurt onder meer door nu ongebruikte sporen en trajecten opnieuw in gebruik te nemen en treinen beter af te stemmen op de bussen en trams van De Lijn.

Het Brussels voorstadsnet, het Gewestelijk Expresnet, is in volle aanbouw. Dat komt erop neer dat pendelaars die in een straal van 30 kilometer rond de hoofdstad wonen per trein, metro, tram of bus snel op hun bestemming aankomen In het regeerakkoord is afgesproken om ook in Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi vergelijkbare voorstadsnetten te realiseren, een project dat de codenaam Angelic meekreeg.

Pages