voortgangsrapportage

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

 

Deze week werden we rond de oren geslagen met allerlei technische details. Conclusies op ATV probeert, samen met Manu Claeys van stRaten-generaal, wat meer licht te laten schijnen op dit dossier.

Zo krijgt u onder meer uitleg over wat de gevangenis van Beveren te maken heeft met dit dossier en wat de voortgangsrapportage werkelijk duidelijk gemaakt heeft, En, belangrijk, u hoort waarom de actiegroepen blijven strijden tegen het bereikte compromis. In het kort : wij blijven gaan voor de gezondheid van de Antwerpenaar en voor een werkelijke oplossing van de mobiliteit.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In zijn verslag over de voortgangsrapportage van het Masterplan 2020 dringt het Rekenhof nogmaals aan op duidelijkheid over financiering en planning.
 

In verband met de financiering wijst het hof er onder meer op dat informatie ontbreekt over voorbereidingskosten en kosten over "uitgaven die niet langer als een nuttige investering in de toekomst kunnen worden beschouwd". De voortgangsrapportage komt donderdagmiddag aan bod in het Vlaams Parlement.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Woensdag kreeg het Vlaams parlement de eerste Voortgangsrapportage nieuwe stijl na de goedkeuring door de Vlaamse regeirng van het Masterplan 2020 in september 2010. Het Rekenhof kon alleen maar vaststellen dat de informatie op belangrijke onderdelen nu nog onvolledig was.
Er is nog steeds geen uitsluitsel over de concessie voor de Oosterweelverbinding door de Liefkenshoektunnel en over een zeer belangrijke zaak als contractopschorting met Noriant. Over deze essentiële zaken wordt het parlement niet geïnformeerd. Ook dat wordt door Het Rekenhof bevestigd.

Pages