vrachtverkeer

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Een spookbrug en een weg verhitten al jarenlang de gemoederen in een Oost-Vlaams dorp. En de wispelturigheid van de politiek heeft er geen goed aan gedaan. De weg komt er wél, de weg komt er niet, de weg komt er misschien, of neen, toch wél. De betrokken bewoners en hun burgemeester zijn het stilaan moe. Wél, besliste Vlaams minister Hilde Crevits onlangs. In 2015. Maar de broedertwist duurt voort.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vrijwilligers van Gents MilieuFront fietsten de afgelopen zeven weken door Gent met op hun rug een toestel dat black carbon meet. Uit de 23 uur meetgegevens blijkt dat de concentraties van black carbon verhoogd is op plaatsen waar veel gemotoriseerd verkeer is .
Black carbon is een goede indicator voor verkeerspollutie. Het wordt voornamelijk uitgestoten door dieselmotoren. Uitstoot van dieselmotoren wordt als kankerverwekkend geklasseerd door de Wereldgezondheidsorganisatie.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Belgen willen absoluut geen ecocombi’s of supertrucks op hun wegen, zo blijkt uit een onderzoek[1]bij 1000 Belgen. Uit het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Komimo, de koepel van duurzame mobiliteitsverenigingen, en de Belgische milieuverenigingen BBL, IEW en Greenpeace, blijkt dat 87,8% van de Belgische bevolking (86,2% van de Vlaamse bevolking) tegen de algemene invoering van Langere en Zwaardere Vrachtwagens (LZV’s) is.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het havenverkeer is niet verantwoordelijk voor de chaos op de Antwerpse ring. Dat is de conclusie die men kan trekken na een nieuwe verkeerstelling van het Antwerpse Havenbedrijf.

'Niemand geloofde ons toen we zes jaar geleden via een verkeerstelling tot de conclusie kwamen dat slechts 4,1 procent van het verkeer op de wegen rond Antwerpen havengerelateerd vrachtverkeer was', zei de Antwerpse schepen voor de Haven Marc Van Peel (foto) gisteren bij de voorstelling van een nieuwe telling. 'De nieuwe cijfers tonen een gelijkaardig percentage van 4,6 procent'.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Parkstad 2012: een inleiding

 

Het was een tijdje stil rond het Parkstadplan van Luc Vanhout. Die pookt het vuur even op, nadat de provincie uitpakte met haar mobiliteitsstudie voor de Noorderkempen. "Binnenkort zal die studie uitmonden in een 'plan van uitvoering'. Dat plan zal de eerste 20-30 jaar de mobiliteit in onze regio (en zeker ook in de stadsregio Turnhout) bepalen. Misschien is het nu wel het moment om deze studie eens onder de loep te nemen en te kijken welke de effecten ervan zullen zijn op het niveau van de stadsregio Turnhout."

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De stad Antwerpen werkt momenteel aan een forum ‘Duurzame stad voor iedereen', met vertegenwoordigers uit de economie, de kennisinstellingen, het middenveld en de overheden.

De bedoeling van het milieuforum is dat de vertegenwoordigers op regelmatige tijdstippen samenkomen om na te denken rond duurzaamheid in de stad en van daaruit een adviserende rol gaan spelen. Dat zei Milieuschepen Guy Lauwers (SP.A) gisteren tijdens Eurocities Environment Forum.

Pages