wegen

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

België heeft een landoppervlakte van 30.528 km², waarvan meer dan 1/5 bestaat uit bebouwde gronden (en aanverwante terreinen). Het grootste deel van die terreinen is voor residentieel gebruik (8,4%), of voor vervoer en telecommunicatie (6,5%). In 2001 was 18,7% van het grondgebied bebouwd, in 1985 slechts 15,2%, In 1976 7,2%. Dat blijkt uit statistische gegevens van de FOD Economie.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

VAB vreest trager verkeer

Er is vannacht ook een akkoord bereikt over het verkeersbeleid. Gewesten mogen voortaan zelf bepalen hoeveel je mag rijden op onze wegen. Ze mogen de boetes ook zelf innen. Automobilistenverenigingen vinden dat niet zo'n prettig vooruitzicht.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De meest versnipperde regio’s van Europa zijn terug te vinden in België. Ook Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Tjechië en Polen zijn sterk gefragmenteerd. Dat blijkt uit de studie “landscape fragmentation in Europe” van het Europese Milieu Agentschap (EEA) en het Zwitserse Federale Bureau voor het Milieu (FOEN) verdelen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Vlaamse overheid blijkt telkens weer een onbekwaam projectmanager om grote projecten te beheren: Liefkenshoektunnel, Deurganckdok, Antwerpse Leien, Oosterweelverbinding. Vandaag kan men aan de lijst toevoegen: wegwerken van gevaarlijke punten. Stevaert lanceerde dit dossier in 2002. Hij ging 800 zwarte verkeerspunten in vijf jaar tijd met 500 miljoen euro oplossen. Nu denkt men hiermee in 2014 klaar te zijn. Het Rekenhof schrijft dat in 2010 hiervoor al 897 miljoen euro was uitgegeven en we stevenen af op een miljard euro.

Tags: