wegverkeer

CurieuzeNeuzen distantieert zich van goednieuwsshow in buurtkrant luchthaven


De luchthaven van Deurne gebruikt in zijn buurtkrant gegevens uit het onderzoek van CurieuzeNeuzen om aan te tonen dat de luchtkwaliteit er beter is dan elders in de stad. “Een foute gevolgtrekking”, zegt Filip Meysman, die het luchtkwaliteitsonderzoek leidt. “Wij doen onderzoek naar fijn stof, afkomstig van wegverkeer. Niet naar ultrafijn stof.”

Tunnel, geen tunnel, overkapping, geen overkapping. De discussie over de ring rond Antwerpen gaat maar door. En maar goed dat er debat over gevoerd wordt, want er staat veel op het spel: de gezondheid van de Antwerpenaren en minstens drie miljard aan investeringen waar de samenleving uiteindelijk voor een groot deel voor ophoest. Ik pretendeer allerminst een verkeersdeskundige te zijn, maar vroeg me zo af waarom we die Oosterweelverbinding of hoe het project ook mag heten gewoon helemaal niet bouwen?

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Belg rijdt het meest met de auto van alle Europeanen. Zo leggen we 24 procent meer kilometers per jaar af dan de Nederlanders en 18 procent meer dan de Fransen. Het aantal dieselrijders bereikte in ons land in 2011 een piek van 78 procent. Dat blijkt uit een onderzoek van de FOD Mobiliteit en Vervoer, waarvan de cijfers maandag werden bekendgemaakt.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Lawaai blijft de belangrijkste vorm van hinder in Vlaanderen. Dat blijkt zowel uit vroegere enquêtes als uit nieuwe berekeningen met computermodellen door MIRA. Het wegverkeer staat met stip op nummer één als belangrijkste bron van lawaai. Hinder door lawaai blijkt de laatste jaren overigens opnieuw te stijgen, wat uiteraard samen hangt met de groei van het autoverkeer, maar ook met het ontbreken van een duidelijk beleid rond geluidshinder door wegverkeer.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In haar veelbesproken aanbevelingen tikt de Europese Commissie België op de vingers voor de broeikasgasemissies in de sector transport. Als we de cijfers onder de loep nemen, dan valt op dat het Vlaams klimaatbeleid nauwelijks effect heeft op de emissies  van het wegvervoer waarvoor het verantwoordelijk is. Nieuwe en meer doeltreffende maatregelen dringen zich dan ook op.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Zonder rustperiodes kan de mens niet recupereren van lawaai. Dat geldt evengoed voor de buren van een kinderdagverblijf, zegt MARC GOETHALS.

De publieke opinie is verontwaardigd over het gebrek aan tolerantie bij omwonenden van kinderdagverblijven, en door het feit dat de rechterlijke macht hen daarin geregeld volgt (DS 1 augustus). Er gaan stemmen op om het voorbeeld van Duitsland te volgen en kinderlawaai te schrappen uit de lijst van de bronnen van omgevingslawaai.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Brandstoffen voor schepen moeten schoner. Dat vindt de Europese Commissie in haar strijd tegen luchtverontreiniging. Het dagelijks bestuur van de Europese Unie i stelt voor het zwavelgehalte te verlagen.

De uitstoot van zwaveldioxide daalt dan met mogelijk 90 procent, aldus de commissie vrijdag in een verklaring. De uitstoot van fijne stofdeeltjes zou met 80 procent kunnen afnemen.

Het maximaal toelaatbare zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen in kwetsbare gebieden als de Noordzee moet begin 2015 zijn teruggebracht van 1,5 naar 0,1 procent.

Pages