zelzate

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Zelzate neemt initiatieven voor een verbod op doorgaand vrachtverkeer langs de R4 in de bebouwde kom. Ze zijn een signaal naar de Vlaamse overheid.

De meerderheid in de gemeenteraad wil dat er langs de drukke ringweg tussen de Leegstraat, Zelzatebrug en de Assenedesteenweg een verbod komt voor doorgaand vrachtverkeer. Ook al is de R4/Kanaalstraat een gewestweg en heeft het gemeentebestuur daar weinig over mee beslissen.