zonevreemde bossen

Er is goed nieuws. De kans dat u een rijtje bomen naast uw gazon niet mag kappen omdat het door de regering als een kwetsbaar bos wordt beschouwd, is bijzonder klein. Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) belooft in deze krant plechtig dat ze geen kleine groene percelen meer zal viseren in haar strijd om de bossen in Vlaanderen te behouden. Maar zal de nieuwe boskaart genoeg bossen beschermen? We schetsen de problemen in vier vragen.

1. WAAROM MOETEN WE BOSSEN BESCHERMEN?

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vlaams minister voor ruimtelijke ordening Philippe Muyters kreeg in het Vlaams Parlement vragen over de al jarenlang aanslepende problematiek van zonevreemde bossen. Volgens het Vlaams regeerakkoord zal er een actieplan worden opgemaakt om de zonevreemde bossen in kaart te brengen en die bossen te herbestemmen naar echt bosgebied, waar dat nuttig en mogelijk is. Nu de regeerperiode bijna voorbij is, wordt het stilaan twijfelachtig of dat actieplan er nog wel komt.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Begin deze week kondigde Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege aan dat er de voorbije twee jaar achtduizend hectare bos in Vlaanderen zijn bijgekomen. Dat zorgde voor gefronste wenkbrauwen bij de milieubeweging. Uit cijfers die de minister in mei aan het parlement overmaakte, bleek dat er de vorige twee jaar ongeveer 300 ha nieuwe bossen werden aangeplant. Van waar komt dan plots die 8.000 ha?

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Elk jaar gaat de Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV) in de bosbarometer na hoe het gesteld is met de bossen in Vlaanderen. Ze stelt vast dat in 2010 de bosoppervlakte in Vlaanderen voor het zoveelste jaar op rij verder is afgenomen. 232 hectare bos of 500 voetbalvelden gingen tegen de vlakte terwijl slechts 21 ha nieuw bos werd gerealiseerd. Dit in schril contrast met de rest van Europa waar de bosoppervlakte wel toeneemt.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In mei 2011 stelde de bosminister ook een plan van aanpak voor om de meest waardevolle en ernstig bedreigde zonevreemde bossen te beschermen, want anders zal - ondanks de vele goede intenties tot bosuitbreiding - de bosbalans niet uit de rode cijfers raken, laat staan dat er netto 10.000 ha extra bos gerealiseerd kan worden.