zuivere lucht

N-VA: “Vlaanderen kan zonder plastic zakjes”

Halverwege 2015 keurde het Europees Parlement een wet goed die het gebruik van plastic zakjes in de EU met 80% moet verminderen. Met een gemiddelde van 98 zakjes per inwoner per jaar doet België het niet slecht, maar tegen 2025 mogen dat er nog maximaal 40 zijn. Bart Nevens (N-VA) vraagt aan minister Schauvliege (CD&V) om ambitie te tonen. Goed idee, vinden wij. Hier nog enkele extra suggesties.

Check onze ideeën

Onze Brusselse lucht is vervuild. Zo vervuild dat elk jaar 632 Brusselaars vroegtijdig sterven, zo vervuild dat de Europese Commissie ons land voor de rechter sleept, zo ongezond dat velen te kampen krijgen met luchtwegenaandoeningen, vooral ouderen en kinderen.

Na jarenlange discussies en kleinschalige projecten willen wij verandering zien. Wij willen vrij kunnen ademen, we willen schonere lucht nu, we willen in Brussel blijven wonen zonder ons schuldig te voelen tegenover onze kinderen die ongezonde lucht inademen.

afbeelding

De Vlaming geeft de milieu- en leefkwaliteit van zijn woonomgeving gemiddeld 6,6 op 10. Een goede luchtkwaliteit en een eigen tuin zijn de aspecten waar hij het meeste belang aan hecht. IDEA Consult, het onderzoeksbureau dat in opdracht van het Departement Leefmilieu de enquête deed en aanvulde met interviews, stelt vast dat de Vlaming zich vooral stoort aan het drukke verkeer. Uit de interviews kwam vaak naar voor dat “de buurt volgebouwd is”.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

GEPLANDE MAATREGELEN VOOR CO2-VERMINDERING VOLSTAAN NIET

België zal zijn doelen voor de vermindering van CO2-uitstoot en de switch naar groene energie missen. Dat voorspelt het Europees Milieuagentschap (EMA) op basis van de huidige cijfers. Europa eist extra maatregelen.

Het EMA presenteerde gisteren zijn jaarlijkse rapport over de voortgang die de Europese lidstaten maken in de strijd tegen de klimaatopwarming. Eerst het goede nieuws: uit de evaluatie blijkt dat Europa als geheel op schema zit.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Hier ben ik weer. De toestand van mijn vader is terug in de goede richting aan het evolueren. Een beetje vreemd allemaal. Zaterdag kregen we te horen dat het nog een kwestie van dagen is en vandaag spreekt dezelfde dokter over een ‘miraculeuze verrijzenis’. Geen enkele wetenschap, ook niet de medische, is foutloos, en deze keer is dat uiteraard goed nieuws. Ik heb dit weekend dankbaar gebruik gemaakt van mijn gsm en twee keer een auto van iemand anders geleend om naar het ziekenhuis te rijden.  Op zo’n moment doet de ecologische voetafdruk er niet veel toe.