Zurenborg

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Woont u in het gedeelte aangeduid op de kaart, en wenst u de luchtkwaliteit mee in kaart te brengen? Stel u dan kandidaat.

Stuur dit gerust door naar je vrienden en kennissen die in die omgeving wonen, werken, of er geregeld passeren.  Met hoe meer we meten, hoe beter het resultaat van de meting.

 

Het project bestaat uit drie delen:

-       inschatten wat de luchtkwaliteit is

-       meten wat de luchtkwaliteit is, met hoe meer dat gebeurt, hoe meer kans op een prijs

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Eigenlijk wisten we het allang. Wat iedereen tegenwoordig het Eilandje noemt, is het Eilandje niet. Voor wie historisch correct wil zijn: het Eilandje is dat gebied tussen de bruggen. Anders gezegd, als de bruggen omhoog gaan, is de wijk onbereikbaar en dus in alle opzichten een eilandje.

De stad doet allang geen moeite meer om historisch correct te zijn. Het Eilandje groeit met de dag en iedereen doet vrolijk mee. Niet dat we dat erg vinden. Zo gaat dat nu eenmaal in een stad in volle ontwikkeling.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Schepen voor Stadsontwikkeling Ludo Van Campenhout (N-VA) beschuldigt het district ervan systematisch parkeerplaatsen te schrappen om de Antwerpenaar te ontmoedigen de auto te gebruiken. Districstvoorzitter noemt de uitleg van Van Campenhout pervers.

 

Schepen Ludo Van Campenhout was niet verrast toen hij gisteren in Het Nieuwsblad zag waar en hoe de Antwerpenaar fout parkeert. 'De stad is op zoek naar oplossingen en heeft er al heel wat gevonden met onder meer buurtparkings via bedrijven en scholen aan de bewoners aan te bieden.'

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Dat het met die zogenaamde verzuring nogal meevalt, onthielden wij uit de resultaten van de burenenquête die vorige week in Humo werden toegelicht door VUB-professor Eric Corijn. Maar liefst negentig procent van de tweeduizend Belgen die door onderzoeksbureau GfK Significant werden ondervraagd, gaven te kennen dat ze graag in hun buurt wonen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De woonwijk Nieuw-Zurenborg valt niet te realiseren langs de huidige, veel te drukke en vervuilende Antwerpse Ring. Dat zegt het wijkcomité SOS Zurenborg. Dat diende bezwaarschriften in tegen de plannen voor de nieuwe wijk, samen met stRaten-generaal en Ademloos. Die twee actiegroepen starten ook een nieuwe campagne om de Ring aan Zurenborg te overkappen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Op bezoek in de studio: Louise Vleminckx en Kristine Roelants van het actiecomité SOS Zurenborg.
 In 2009 kreeg deze wijk de plannen voorgelegd voor een nieuwe woonwijk. Ze leggen ons uit waarom zij daar liever een groenzone zien: voor bewoning te veel lawaai en fijn stof (van ring, trein en electriciteitscentrale), en een sterk vervuilde ondergrond. Ook hun tweede bezwaarschrift werd ontvankelijk verklaard: het containerschooltje dat alvast werd opgetrokken, zal dus weer moeten verdwijnen.