Zwijndrecht

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Fijn stof in de atmosfeer is een van de grootste gevaren voor onze gezondheid. Het veroorzaakt of verergert acute luchtwegenaandoeningen. Het is ook een belangrijke oorzaak van chronische luchtwegenaandoeningen en tast op lange termijn de longfunctie aan. Sommige studies tonen bovendien een verminderde levensverwachting aan. Ten slotte is zwarte rook - een vorm van fijn stof - ook schadelijk voor het milieu.


Fijn stof

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In Zwijndrecht werd gisteren de actiegroep Ademloos 2070 opgericht. Het verzet tegen het BAM-tracé groeit daarmee tot buiten de stadsgrenzen.

Vorige week nog keurde de Vlaamse regering een gewestelijk ruimtelijke uitvoeringsplan (grup) goed voor de bouw van een nieuwe gevangenis in Beveren. Dat cellencomplex komt pal op de westelijke tangent van het Meccanotracé, het alternatief voor het BAM-tracé om de Antwerpse Ring te sluiten.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In een gemeentelijke commissie werd het ontwerp van het nieuwe mobiliteitsplan besproken. We willen wel duidelijk stellen dat nog niets definitiefs is maar dat het er wel dicht bij ligt. In 2010 werd al heel wat werk verzet om een nieuw mobiliteitsplan op te stellen. Het voorontwerp is klaar en dat is meteen de 3de laatste stap die in de opmaak werd gezet. De gemeentelijke begeleidingscommissie heeft het besproken en een vertegenwoordiger van het Vlaamse Gewest, de Administratie Wegen & Verkeer, De Lijn  en de Provincie keken al mee.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Er zijn nog steeds werken aan de gang om een nieuwe spoortunnel aan te leggen aan de Liefkenshoektunnel. Eind december 2006 besliste de Vlaamse regering tot de aanleg van een tweede spoorontsluiting onder de Schelde, de zogenaamde 'Liefkenshoekspoortunnel'. Het gaat om een nieuwe spoorverbinding van 16,2 km, die de spoorbundel Zuid op de linker-Scheldeoever rechtstreeks verbindt met de spoorbundel Antwerpen-Noord op de rechteroever.

Pages