Zwijndrecht

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het kennisgevingsdossier voor het milieueffectrapport (plan-MER) over de Oosterweelverbinding ligt van 16 november tot en met 16 december ter inzage bij de gemeente Zwijndrecht, dept. Grondgebiedszaken, Laarstraat 90. Op maandag 5 december kun je van 16 tot 21 u. ook terecht in OC 't Waaigat voor een infotentoonstelling.

 

Inspraakperiode milieueffectrapport Oosterweelverbinding

Infotentoonstelling in OC 't Waaigat op maandag 5 december

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De huisartsen van Zwijndrecht zijn verontrust door het recordaantal dagen dat de fijn stof-alarmwaarde is overschreden. Voor de laatste weken en dagen zijn er verhoogde concentraties omdat er al geruime tijd geen regen meer is geweest. "Ik stel duidelijk een verhoogd aantal aandoeningen van de luchtwegen vast. Op langere termijn kort ons leven hierdoor twee tot drie jaar in en ook de levenskwaliteit daalt", waarschuwt dokter Fideel Bernaers.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De nv Waterwegen en Zeekanaal betaalt al zes jaar voor het storten van baggerspecie in kleiputten in Kruibeke en Zwijndrecht, maar heeft die nog altijd amper kunnen gebruiken.

Waterwegen en Zeekanaal sloot eind 2005 een contract met het bedrijf Argex over de huur van de kleiputten. De bedoeling was om in de putten vier miljoen kubieke meter baggerspecie te storten, afkomstig van baggerwerken op rivieren. Dat mocht 68 miljoen euro kosten, gespreid over aanvankelijk vijftien, later twintig jaar.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Meer en meer worden de inwoners van Zwijndrecht en Burcht gewurgd door het alsmaar drukker wordend verkeer. Drie belangrijke verkeersassen (El 7, E34 en N70) doorkruisen Zwijndrecht en creëren steeds meer geluidshinder en luchtverontreiniging en ontnemen hen elk uitzicht. Het dossier van de sluiting van de Ring rond Antwerpen, via de Oosterweelverbinding, wordt dan ook met grote aandacht gevolgd.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

ABLLO reageert op de uitspraken van burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V), die geen heil ziet in het Meccano-tracé. "Het zal ook voor Beveren en Zwijndrecht een verademing zijn."

"Het Meccano-tracé biedt geen oplossing voor de mobiliteitsproblematiek in de Beverse dorpscentra." Dat liet het Beverse gemeentebestuur weten in een reactie op de actiegroepen die de bouw van de gevangenis willen aanvechten via de rechtbank om het tracé te vrijwaren.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

ZWIJNDRECHT - Het studiebureau ABO stelt in opdracht van de gemeente een bosbeheerplan op voor het Vlietbos, het Vredesbos, het Neuzenbergbos en het bos ter hoogte van Boskouter en Kampstraat. Hierin wordt het beheer van een bos vastgelegd voor een periode van twintig jaar.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Dr. Ellie D’Hondt is postdoctoraal onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel, departement computerwetenschappen. Geluidshinder is geen onbekend gegeven in onze dichtbevolkte streek. Dr. Ellie D’Hondt specialiseert zich in het in kaart brengen van het geluidslandschap van een gebied. Ze geeft tijdens deze lezing eerst een inleiding over geluid en het effect daarvan op onze gezondheid. Nadien bespreekt ze methodes om dat geluid in kaart te brengen. Ze toont hiervan concrete resultaten.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Milieuraad Zwijndrecht, Natuurpunt-WAL en Fotoclub Optika organiseren een fotozoektocht door de bossen van Zwijndrecht en Burcht. De tocht van ongeveer 20 kilometer kan tot 4 september te voet of per fiets gedaan worden. Deelnameformulieren zijn gratis verkrijgbaar bij het onthaal van het administratief centrum, de bibliotheekfilialen, OC 't Waaigat en de Wereldwinkel aan de Statiestraat 72. (mb)

Waaskrant 07-07-2011
http://www.waaskrant.be/

Pages