44e Scheldewijding en Doelse Feesten

Zondag, 12 August, 2018 - 10:00

 

Op zondag 12 augustus a.s. vindt de 44e editie van de Scheldewijding en de Doelse Feesten plaats. Dit jaar geheel in het teken van het behoud van Doel en de polder. Van 10u 's morgens tot laat in de avond vinden tal van activiteiten plaats. Daarbij worden méér dan 20.000 mensen verwacht.

foto: Dieter Verschooren
 
Doel verwacht komende zondag weer recordopkomst met duizenden bezoekers
Extra-aandacht voor varend erfgoed en de rivier als bindteken
 
Ondanks de dreigende verdwijning van Doel kon het Scheldedorp met de jaarlijkse Scheldewijding afgelopen jaren telkens op een recordopkomst rekenen met een bezoekersaantal van ver over de 20.000 Ook voor volgende zondag verwacht de Werkgroep Scheldewijding met het goede weer opnieuw een recordopkomst.
De Werkgroep Scheldewijding staat al vele jaren onder voorzitterschap van oud-veldwachter van Doel, Maurice Vergauwen, die tevens voorzitter is van de Doelse Watersportvereninging, tot op de dag van vandaag een levende en aciteve vereniging in Doel. Het secretariaat is al jaren in handen van Marina Apers, de practische organisatie berust bij oudgedienden als Hilde Orléans, Annick Thibaut, Jan Creve, Denis Malcorps. Het religieus gedeelte wordt verzorgd door de kerkfabriek  van Doel en duivel-doet-al Marie-Cécile De Wael. Afgelopen jaar kende de Werkgroep een beduidende uitbreiding met vooral jonge medewerkers. Zij staan er garant voor dat er ook na de 44e editie nog vele volgen. Voor de opbouw en het goede verloop kan de organisatie komend weekeinde rekenen op meer dan 100 medewerkers. 
 
Dit jaar wordt op de Scheldewijding – meer nog dan anders – extra-aandacht besteed aan oude zeilboten. Verschillende oude zeilers leggen aan vanaf 14u. De leden van Tolerant (varend erfgoed) geven in de haven uitleg over de gerestaureerde (en aanwezige) mosselhengst ‘Den Bruinen’. Ook van de Doelse Kogge is een stand aanwezig. Atlasail, sedert kort gehuisvest in Doel, organiseert een zeilveerdienst van Linkeroever naar Doel en geeft de mogelijkheid om korte boottochten te maken op de Schelde met oude scheepstypes. (zie bijlage) Verschillende shantykoren ondersteunen het scheepsgebeuren op muzikale wijze.

De betekenis van de rivier voor de ruime regio komt extra in de kijker met het veer Lillo-Doel dat dit jaar vier dagen vaart (tot en met 15 augustus). Vorig jaar werd nog aangekondigd dat het volledig was afgelopen met het veer Lillo-Doel. Maar op vraag van Doel 2020 stemde minister Weyts er uiteindelijk mee in om het veer in 2017 en 2018 toch nog in te zetten op de dag van de Scheldewijding. Na herhaaldelijk aandringen werd de dienstverlening voor dit jaar zelfs uitgebreid tot vier dagen. 

Om 14u start aan de kerk de muzikale Erfgoedwandeling: De Schelde is niet alleen een levensader, maar ook een strijdtoneel: de Tachtigjarige oorlog, de Keteloorlog, de Slag van Doel, WOI en II, de havenuitbreiding. Doel & Polder hebben alle watersnood- en oorlogsrampen overleefd. Zal het ook het recente ontij keren?  In processie gaat het langs de historische plekken van Doel en via verhalen en gedichten bezweren we het verleden, het heden en de toekomst. Deze profane processie is een knipoog naar de Confrerie van Sint-Antonius. Zij hield eeuwenlang tweemaal per jaar een processie in Doel. Sint-Antonius, de patroonheilige van de kerk van Doel die wordt aanroepen tegen ‘alle qualycke saken’… 

De wandeling wordt begeleid door Johan De Vriendt (Erfgoedgemeenschap Doel & Polder). Ze start om 14u aan de kerk en eindigt om 15u aan de gedichtentuin die wordt bedicht door de kersverse dorpsdichter Geert Colpaert.

De dorpsdichter maakt op de Scheldewijding zelf zijn debuut voor het grote publiek. Na de Scheldewijdingsmis om 15u30 vertrekt om 16u15 de muzikale stoet met pastoor en gevolg naar de rivier. Daar heeft de eigenlijke Scheldewijding plaats en de botenwijding gevolgd door de vlootshow.
 

Programma Scheldewijding en Doelse Feesten

Vanaf 10u:

Rommel en brocantemarkt – Oude ambachten – Infostands
Smeden aan het werk (Kerk)
Schaapsherder. Schapendrijven met honden (weide rechtover klooster Doel)
Ridders van Pendragon. Middeleeuws tentenkamp met demonstraties zwaardvechten
Demonstratie roofvogels (Scheldedijk)

Estafette met huifkarren en Vlaamse boerenpaarden van aan het kruispunt Engelse Steenweg tot in het centrum.

Erfgoedwandeling en rondleidingen in de kerk van Doel

Signeersessie graphic novel 'Er wonen nog mensen - Tekenen van leven in Doel' door dorpstekenaar Jeroen Janssen(*)

Gezellige terrassen: De Molen – Doel 5 – Watersportvereniging De Noord – De Doolen


15u30: Scheldewijdingsmis in de kerk van Doel olv. EH Van de Velde met het Sint-Gregoriuskoor uit Kieldrecht.
16u15: Stoet naar de Schelde voorafgegaan door de FantEyfare
           Optreden Shantykoor Zuid West 10 (Terneuzen Nl) en Gaffeltuig (Vl)
16u30: Traditionele Scheldewijding - Bootwijding en vlootshow in de getijdenhaven

Vanaf 13u Muziek op diverse locaties met Sjores Ambrassband (Hulst Nl) – draaiorgel Bertje - Fanteyfare (volksmuziekfanfare van Kunstencentrum 't Ey)

Doorlopend optredens op De Doolen met vanaf 17u internationaal folkgeweld met 'les Cochons Sublimes' en Aérokorda

Kinderanimatie (De Doolen)
Springkasteel (De Doolen)

          Volledig programma op doel2020.org

 

De veerboot vaart die dag en de drie dagen daarop tussen Lillo en Doel

Het veer Lillo-Doel vaart opnieuw op de dag van de Scheldewijding. Maar ook de daaropvolgende dagen tot en met 15 augustus.

Vorig jaar werd aangekondigd dat het volledig was afgelopen met het veer Lillo-Doel. Na aandringen van Doel 2020 stemde minister Weyts ermee in om het veer in 2017 en 2018 toch nog in te zetten op de dag van de Scheldewijding. Intussen werd onze vraag om uitbreiding van diensten bevestigd: het veer vaart op 12, 13, 14, 15 augustus. De eerste veerboot vertrekt 's morgens om 10u vanuit Lillo. De laatste veerboot vertrekt om 18u vanuit Doel naar Lillo.

De volledige uurregeling met betrekking tot de inzet van de veerdienst Lillo-Doel tijdens de Scheldewijding en Doelse feesten vindt u op: www.welkombijvloot.be/c/nieuwsberichten/29111

__________________________________________________________________________________________

(*) Graphic Novel door Jeroen Janssen

Er wonen nog mensen - Tekenen van leven in Doel

Voormalig dorpstekenaar Jeroen Janssen, die in 2013 al een graphic novel over het polderdorp Doel bij elkaar tekende heeft weer een prachtig boek uit zijn schetsboek laten lopen.

'Er wonen nog mensen - Tekenen van leven in Doel' is in zijn bekende tekenstijl een meer dan 200 pagina's tellende ode aan het dorp dat moest verdwijnen voor de megalomane havenplannen, aan de mensen die er nog wonen en aan het leven in al zijn facetten.

Of zoals Jeroen Olyslaegers het op de flaptekst zo mooi verwoordt naar de doprstekenaar toe: "Ik vind je werk zeer schoon en Doel, zoals het is met al dat verleden, al dat verval en tegelijk die koppigheid die er heerst door jou indringend getekend. Doel staat al zo lang op de land van de vergetelheid, geschonden door plannen die naargeestige spoken bleken en is nu een groot decor geworden van... ja, wat? Het is nauwelijks onder woorden te brengen, het moet getekend worden, net zoals jij het nu doet."

Practica : http://www.doel2020.org/

 

 

 

Locatie: 

DOEL