Infoavond in zaal Horta - onze 24ste - 10 jaar Ademloos

Woensdag, 7 March, 2018 - 20:00

10 jaar ademloos, 24ste Horta info avond

Het zijn hectische tijden voor ons allemaal. Ringland, stRaten-generaal en Ademloos hebben er in week 8 liefst 50 vergaderuren opzitten. We delen op de 24ste Horta de belangrijkste zaken met jou.

Programma:
1. Start van Zone West: Linkeroever en Zwijndrecht-Burcht
2. Werkbanken en toekomstverbond (stavaza)
3. Noordkasteel en Oosterweel-Light (nieuw ontwerp)
4. De ademloze radicale dieselban (nieuwe actie)
5. Een verjaardagsglas. We hebben er samen10 jaar opzitten. Gezondheid!

Op woensdag 7 maart om 20 uur (deuren 19:30) in Zaal Horta, Hopland 2 Antwerpen (route). Zoals altijd gratis inkom, open bar en tijd voor vragen en één op één gesprekken na afloop.

1. voorstelling van Zone West

De werkzaamheden beginnen het eerst in Zwijndrecht-Burcht en Linkeroever. Zone West is dus het meest ‘toonbaar’. Presentatie door Luc Wallays, partner van ontwerpteam Omgeving. Hij duidt ook de overblijvende knelpunten aan.

2. Werkbanken en toekomstverbond

Manu Claeys licht de werkbanken toe die centraal staan in de uitvoering van het toekomstverbond. Ze zijn inmiddels allemaal opgestart.

3. Noordkasteel en Oosterweel-Light

Peter Vermeulen vertelt over de vereenvoudiging van de bestaande plannen door Ringland en experts. Ze ontwierpen een lichtere infrastructuur met behoud van de silo(s) en slimmere tunnels vanaf het Noordkasteel. Dit co-creatieproces wordt nu afgerond. Peter adresseert ook andere ontwerpkwesties.

4. De Ademloze radicale dieselban

Wim van Hees overziet tien jaar Ademloos. En actie 1 van jaar 11.
Ademloos vroeg VITO om de effecten te berekenen van een radicale ontdieseling van het Belgische personenwagenpark. Deze cijfers tonen tot 65% minder uitstoot van bepaalde vervuilende stoffen. Stijn Janssens (Vito) bespreekt de VITO resultaten. Wim vertaalt naar actie.

5. Een verjaardagsglas!

Ademloos bestaat tien jaar. Wij hebben samen een bewogen weg afgelegd. Samen drinken we er één op elkaars gezondheid!

Graag tot 7 maart in Zaal Horta, Hopland 2 Antwerpen.

Ook namens de collega's Manu en Peter
van stRaten-generaal en Ringland

Wim van Hees

en weer wordt het grote projectiescherm gesponsord door Novid


Locatie: 

Zaal Horta, Hopland 2

 

 
 

Locatie: 

Zaal Horta, Hopland 2 (route)