Klimaatfietstocht

Zaterdag, 18 November, 2017 - 14:00
In november wordt er opnieuw onderhandeld over het klimaat. Ditmaal vindt er een COP plaats in het Duitse Bonn. 
Hoe deze onderhandelingen zullen verlopen, valt - jammer genoeg- een beetje te voorspellen, zoals je in dit fimpje kunt zien.  
Ondertussen worden we over de ganse wereld geconfronteerd met het veranderende klimaat en stijgt onze collectieve broeikasuitstoot nog steeds. 
 
We zullen het best anders aanpakken: Onze planeet heeft ons niet nodig, maar wij zijn wel erg afhankelijk van haar. 
Daarom moeten we overgaan tot klimaat-actie! 

Om hiertoe op te roepen organiseert Climate express een actieweekend op 18 en 19 november in gans België.
Op zaterdag 18 november is er een gezinsvriendelijke fietstocht doorheen Antwerpen stad.  
Tijdens deze fietstocht passeren we enkele symbolen van 't stad waar onze zes eisen aan gekoppeld worden.
 
Hopelijk wilt u samen met u vrienden en organisaties, deelnemen aan deze actie. 
Indien u flyers wilt meehelpen verspreiden, dan kan u deze steeds aanvragen. 
Gelieve ook mee te mobiliseren op facebook.

Locatie: 

MAS