Mobiliteitscongres - Boekenbeurs

Woensdag, 6 November, 2019 - 09:00 to 17:00

Op weg naar een bereikbaar en leefbaar Vlaanderen

 

Kan Vlaanderen zich op vlak van mobiliteit en ruimtelijke ordening meten met andere ambitieuze Europese regio’s? En welke rol nemen burgers daarbij op? Op een gezamenlijk mobiliteitscongres, op woensdag 6 november in het kader van de Boekenbeurs, beraden Ringland, Boek.be, UAntwerpen, VRP en partners zich over die boeiende en urgente vraag. 

In een dagvullend programma met binnen- en buitenlandse sprekers onderzoeken we samen met beleidsverantwoordelijken, mobiliteitsexperts en burgers hoe we Vlaanderen kunnen uitbouwen tot een netwerk van aantrekkelijke vervoerregio’s waar de bereikbaarheid en de leefbaarheid van steden en gemeenten hand in hand gaan. 

In de voormiddag toetsen we lokale en regionale ontwikkelingen in Vlaanderen af aan inspirerende Europese best practices in mobiliteit en ruimtelijke ordening, zoals Hamburg en Wenen. We bekijken de opportuniteiten die het Toekomstverbond, het Routeplan 2030 en de overkapping van de Antwerpse Ring bieden, niet alleen voor de regio Antwerpen, maar voor heel Vlaanderen. 

In de namiddag gaat professor Tom Rye (Molde University College, Noorwegen) dieper in op Europese studies rond mobiliteit. Vervolgens debatteren we in themasessies rond de diverse vervoersmodi met het publiek over tal van bereikbaarheids- en leefbaarheidsthema’s, gaande van de overstapmogelijkheden rond kleine stations tot burgerparticipatie en -wetenschap. Ten slotte bekijken we hoe we de samenwerking op regioniveau het best aanpakken, vanuit een vergelijking tussen Vlaanderen en Brussel, beide getoetst aan internationale referenties, zoals Lille of de Randstad Rotterdam.

Het congres krijgt ook een bijzondere literaire toets, met de medewerking van stadsdichter Maud Vanhauwaert. De presentatie is in handen van Marc Van de Looverbosch (VRT). De voertaal is het Nederlands, met uitzondering van enkele presentaties door buitenlandse sprekers.

Bekijk hier het programma van het mobiliteitscongres

Deelnameprijs (lunchbuffet inbegrepen)
• Reguliere inschrijving: 95 euro 
• Studenten: 45 euro
• Het toegangsticket is ook geldig voor een bezoek aan de Boekenbeurs op een dag naar keuze.

Koop hier je ticket voor het mobiliteitscongres

Locatie
• Antwerp Expo, Hall 4XL, Jan Van Rijswijcklaan 170, 2020 Antwerpen
• Opgelet: toegang via Ingang 2 

Partners
Het mobiliteitscongres is een initiatief van de Antwerpse burgerbeweging Ringland, Boek.be, de Universiteit Antwerpen en de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP), met de steun van de stad Antwerpen, Vervoerregio Antwerpen, KU Leuven, MOW-AWV, Lantis (ex-BAM), het team van overkappingsintendant Alexander D’Hooghe, Port of Antwerp, Slim naar Antwerpen en TreinTramBus.

Lees hier waar en wanneer je Ringland nog op de Boekenbeurs vindt. 

Locatie: 

Antwerp Expo,
Hal 4XL
Jan Van Rijswijcklaan 170,
2020 Antwerpen
Opgelet: toegang via Ingang 2