Onderzoek milieu & gezondheid - anno 2017 - focus Vlaanderen

Donderdag, 21 September, 2017 - 09:00 to 17:00

 

Het Steunpunt Milieu en Gezondheid is sinds 2001 in Vlaanderen actief met als opdracht om de milieugezondheidstoestand te onderzoeken en op te volgen. De impact van leefomgeving en levensstijl op de gezondheid en het vertalen van de resultaten in inzichten die bruikbaar zijn voor beleidmakers, professionals en burgers staan centraal.

Ons symposium van 21 september wil een trefpunt zijn voor onderzoekers en beleids- en andere actoren in het thema van milieu en gezondheid, in brede zin. Zowel innovatie op het vlak van data en meettechnieken als problematieken, inzichten en beleidsinterpretatie komen aan bod. Dit vanuit een interdisciplinair perspectief: de sprekers hebben een medische, epidemiologische, toxicologische en beleids- of sociaalwetenschappelijke achtergrond.

Tijdens de voormiddagsessie brengt het Steunpunt Milieu en Gezondheid verslag over haar resultaten en inzichten van de voorbije campagnes en nog geplande onderzoeken. In dit steunpunt bundelen, in opdracht van de Vlaamse overheid, alle Vlaamse universiteiten, VITO en PIH hun onderzoek rond humane biomonitoringscampagnes (HBM). Deze opvolging stelt in staat tijdstrends vast te stellen. Het onderzoeksprogramma is intussen ook geïncludeerd in een wijd vertakt Europees project.

In de namiddagsessies brengen diverse teams een selectie van andere recente onderzoeks-ontwikkelingen die relevant zijn voor beleid en interventie. Aansluitend is er ruim gelegenheid voor reflectie. In een panelgesprek introduceren diverse stakeholders kort hun visie op de meerwaarde van milieugezondheidskennis en vooral ook hun bijdrage en verwachtingen daarbij. Vervolgens komen volgende vragen aan bod:

  • Waar zitten de grote noden op het vlak van milieugezondheidskennis voor een betere bescherming van de burger?
  • Hoe nog beter de aansluiting maken met wat nodig is voor een wetenschappelijk geïnformeerd milieugezondheidsbeleid?
  • Hoe lokale en internationale aandachtspunten op het vlak van milieugezondheid in balans houden?

Doelpubliek: onderzoekers, beleidsmakers en actoren op het terrein

Locatie: Universiteit Antwerpen, Stadscampus, Sint-Jacobstraat 2 te Antwerpen, zaal M.005

Inschrijven kan via volgende link; het inschrijvingsgeld bedraagt € 45:

https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-sociale-wetenschappen/dialoog/studiedag-steunpunt-milieu/inschrijven/

Logo symposium 21 september

Programma

9.00Ontvangst 
9.30WelkomG. Schoeters - VITO en UAntwerpen
9.45Key note lezingJ.P. Bourguignon -  ULg

Voorzitters sessie: V. Nelen en N. Lambrechts

10.30Blootstelling aan hormoonverstoorders en mannelijke fertiliteitE. Den Hond - PIH
10.50Welke factoren beïnvloeden metaalblootstelling in de Vlaamse bevolking?S. De Craemer - VUB
koffie
11.30Neurocognitieve prestaties en blootstelling aan luchtvervuilingT. Nawrot - UHasselt
11.50Geboortegewicht en chemische stoffen tijdens de zwangerschapE. Govaerts - VITO
12.10Sociale ongelijkheid in de HBMB. Morrens - UAntwerpen
Broodjeslunch

Voorzitters sessie: G. Schoeters en D. Coertjens

13.30Mens en milieu een vergelijkende gevoeligheidsanalyseR. Blust - UAntwerpen
13.50Geluid en gezondheidD. Botteldooren - UGent
14.10Recent HBM studies carried out in WalloniaC. Pirard – ULg
14.30Epigenetische veranderingen door omgevingL. Godderis – KULeuven
koffie
15.10Van kennis naar beleid: interpretatie, participatie en actieK. Van Campenhout - Departement Omgeving
15.30

Debat: Perspectieven op de maatschappelijke en beleidsrelevantie van kennis

Met panelleden van organisaties, actief in de sfeer van milieu en gezondheid

Moderator I. Loots - UAntwerpen

17.00SlotwoordDepartement Omgeving

 

Inschrijven kan via volgende link; het inschrijvingsgeld bedraagt € 45:

https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-sociale-wetenschappen/dialoog/studiedag-steunpunt-milieu/inschrijven/

 

http://www.milieu-en-gezondheid.be/nl/21-september-2017-save-the-date

Locatie: 

Universiteit Antwerpen, Stadscampus, Sint-Jacobstraat 2 te Antwerpen, zaal M.005