Gezonde stad: Gezondheid

luchtvervuiling: ongezond voor iedereen, levensgevaarlijk voor kinderen, senioren en zieken

Als je het probleem niet kent, is het moeilijk oplossingen zoeken. Een grote uitdaging in heel het Oosterweel dossier is gezondheid. Dat de overheid dit thema ontwijkt, is de grootste reden waarom er nog steeds geen oplossing is voor de mobiliteitsknoop. Omdat wij uiteraard ieder plan zullen afwijzen dat alleen maar baanvakken bijbouwt midden in de stad waar onze kinderen opgroeien.

Eerst het goede nieuws: luchtvervuiling door industrie en verwarming nemen af. Bovendien zijn er duidelijke oplossingen voor luchtvervuiling door transport. En tenslotte: het feit dat de gezondheidsrisico's niet meer ontkend kunnen worden, maakt dat het - volgens ons - politiek moeilijk verdedigbaar is om meer snelweg door woongebied te trekken.

Luchtvervuiling door verkeer is een complexe cocktail van heel veel bestanddelen. Sommige zijn makkelijk te meten. Zoals het gevaarlijke NOx - of mono-stikstofoxiden - en natuurlijk fijn stof. Dat is de verzamelnaam voor heel fijne deeltjes luchtvervuiling die we inademen. Andere stoffen, zoals de kankerverwekkende PAC's - of polyaromatic hydrocarbons - komen nauwelijks ter sprake.

De meeste verkeersvervuiling komt vrij bij onvolledige verbranding van fossiele brandstof - en vooral bij diesel. En hoewel er steeds betere mechanieken zijn om sommige schadelijke stoffen op te vangen, blijft het wachten op echt proper vervoer - en op echte wil van autoconstructeurs om propere motoren te bouwen.

Ondertussen blijft verkeer vervuiler nummer 1, vooral in steden en bij drukke wegen. Ook al omdat je niet ieder jaar een nieuwe auto koopt.

Hoe dichter je bij een drukke weg woont, hoe gevaarlijker de vervuiling.

afbeelding

Wie bij drukke snelweg woont, rookt 17 sigaretten per dag

afbeelding

Tot 1500m van snelweg is er verschil in gezondheid, kindersterfte, ontwikkeling en levensduur

afbeelding

Dieselroet veroorzaakt kanker en is vergelijkbaar met asbest en passief roken

afbeelding

Vervuiling is veel erger voor kwetsbare groepen: zieken, ouderen en kinderen

Lawaai: zeer ongezond, niet te negeren en nauwelijks te stoppen

Lawaai is overdag al hinderlijk, maar vooral 's nachts zeer ongezond. Mensen die dicht bij lawaaibronnen wonen hebben een hogere bloeddruk, meer hartproblemen, concentratiestoornissen en leerachterstand, zijn vaker ziek en depressief en sterven jonger. Dit ondanks het subjectieve gevoel dat ze "gewend zijn" aan het lawaai. Ook voor lawaai geldt dat risicogroepen (jongeren, ouderen, zieken) onevenredig meer negatieve effecten ervaren bij geluidsoverlast. De door het WHO en de EU voorgeschreven aanvaardbare geluidsniveau's voor stedelingen worden in Antwerpen nergens gehaald binnen de 1000 meter van de snelwegen door onze stad. Geluidschermen zijn binnen de stad geen aanvaardbare oplossing omdat ze fijn stof nog verder stadinwaarts verspreiden - en omdat bovendien hun geluiddempende effect na 300 meter verdwenen is.

 

afbeelding

vanaf 40 dB nachtlawaai is er kans op leerachterstand, concentratie-stoornissen, depressie, hartproblemen, sterfte, ...

afbeelding

In Antwerpen overtreden we alle geluidsnormen en vooral door snelweg 
(blauw/zwart = gebouw, niet gebrek aan geluid)

afbeelding

Een geluidscherm creëert een "schone-luchtbel" vlak achter het scherm en verplaatst de vervuiling. 100 meter voorbij een geluidscherm is net zoveel vervuiling als boven de snelweg.

Verhuizen we 't stad of verhuizen we het verkeer?

Het is niet makkelijk, maar wel mogelijk... om onze stad terug gezond te maken. Een eerste voorwaarde is de realiteit aanvaarden: we zijn heel slecht bezig, de enige oplossing is om radicaal wonen en rijden te scheiden.

Als Antwerpen wil verdwijnen uit de top drie (!) van de meest vervuilde Europese gebieden, dan moeten de snelwegen door de stad allemaal onder de grond. Op korte termijn moeten bovendien al onmiddellijk minder hinder maatregelen worden getroffen. Permanent 70km/uur op de snelwegen door de stad zouden voor fijn stof en lawaai een enorm verschil betekenen en wellicht ook voor vlotter verkeer met minder ongelukken zorgen.

Fundamenteel moet echter de oplossing worden gezocht in volledige overkapping. Dat is pas mogelijk met Ringland en het Meccano tracé, ontworpen door stRaten-generaal in opdracht van Forum2020, een vereniging van Antwerpse captains of industry, Vlaamse transporteconomen en academici.

Link naar The Lancet, Nature, KUL, WHO.

Video

Statement: European Respiratory Society

Statement: European Respiratory Society

Statement: European Respiratory Society

Healthy Lungs for Life 2014 #BreatheCleanAir

Healthy Lungs for Life 2014

Healthy Lungs for Life 2014

ERS Vision: Clean Air and Lung Health - Healthy Lung For Life

ERS Vision: Clean Air and Lung Health - Healthy Lung For Life

ERS Vision: Clean Air and Lung Health - Healthy Lung For Life

Mini Munich: Healthy Lungs for Life (short version)

Mini Munich: Healthy Lungs for Life (short version)

Mini Munich: Healthy Lungs for Life (short version)

Mini Munich: Healthy Lungs for Life (full version)

Mini Munich: Healthy Lungs for Life

Mini Munich: Healthy Lungs for Life

MEPs, it’s time for cleaner air!

MEPs, it’s time for cleaner air!

MEPs, it’s time for cleaner air!

Give us back our air !

Give us back our air !

Give us back our air !

London air pollution: which mode of transport has the highest exposure?

Burgers brengen de luchtvervuiling in Londen in kaart.

Burgers brengen de luchtvervuiling in Londen in kaart.

Air pollution: which transport option is the healthiest?

Air pollution: which transport option is the healthiest?

Air pollution: which transport option is the healthiest?

Healthy Lungs for Life 2014: preview

Healthy Lungs for Life 2014: preview

Healthy Lungs for Life 2014: preview

Health Hazards of Wood Smoke Pollution

Health Hazards of Wood Smoke Pollution

European Lung White Book: Air pollution

Professor Nino Künzli - European Lung White Book: Air pollution

Professor Nino Künzli - European Lung White Book: Air pollution

Pages

Documenten en studies

Titel Download Bron
Autism Spectrum Disorder and Particulate Matter Air Pollution before, during, and after Pregnancy: A Nested Case–Control Analysis within the Nurses’ Health Study II Cohort PDF icon ehp.1408133.alt_.pdf EHP - Environmental Health Perspectives
THE EUROPEAN ENVIRONMENT - STATE AND OUTLOOK 2015 PDF icon SOER-Synthesis-2015-EN-final-web.pdf European Environment Agency
Het Milieu in Europa - Toestand en verkenningen 2015 Samenvatting PDF icon SOER-Synthesis2015-NL.pdf Europees Milieuagentschap
MIRA Toekomstverkenning 2014 PDF icon 20141127_178421-Megatrends_rapport_TW.pdf VMM Vlaamse MilieuMaatschappij
SOER 2015 — The European environment — state and outlook 2015 - vijfjaarlijkse milieurapport PDF icon SOER-2015-explore-presentation_updated.pdf Eurpean Environment Agencies
Critical evaluation of the European diesel car boom - global comparison, environmental effects and various national strategies PDF icon 2190-4715-25-15.pdf Environmental Sciences Europe - http://www.enveurope.com/content/pdf/2190-4715-25-15.pdf
A reference book of driving cycles for use in the measurement of road vehicle emissions PDF icon ppr-354.pdf TRL Limited - https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/4247/ppr-354.pdf
Atmosferische stikstofdepositie en Natura 2000 instandhoudingsdoelstellingen in Vlaanderen PDF icon Atmosferische_stikstofdepositie.pdf INBO
Advies - Vlaams kader voor lage-emissiezones PDF icon MORA_ADV_Lage_emissiezones.pdf MORA Mobiliteitsraad
Will the role of intercontinental transport change in a changing climate? PDF icon acp-14-9379-2014.pdf Atmospheric Chemistry and Physics
Dossier 'Fijn stof' PDF icon Dossier 'Fijn stof'.pdf RIVM - http://www.rivm.nl/dsresource?type=pdf&disposition=inline&objectid=rivmp:201157&versionid=&subobjectname=
ACCESSIBILITY IN CITIES: TRANSPORT AND URBAN FORM PDF icon Transport-and-urban-form.pdf NCE Cities - Paper03 - http://newclimateeconomy.report/wp-content/uploads/2014/11/Transport-and-urban-form.pdf
Expert position paper on air pollution and cardiovascular disease PDF icon EHJ2015AirPollution-CV-Disease.pdf EHJ European Heart Journal (2015) 36, 83-93 doi:10.1093/eurheartj/ehu458
toespraak Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw PDF icon slottoespraak-minister-schauvliege.pdf Minaraad conferentie luchtkwaliteit 2014
Mark Wilmot (Teamleider AERIUS, Nederland): PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) PDF icon 33-mark-wilmot.pdf Minaraad conferentie luchtkwaliteit 2014
Lieslotte Wackenier (LNE): Luchtkwaliteit: hoe kunnen lokale overheden het verschil maken? PDF icon 31-lieslotte-wackenier.pdf Minaraad conferentie luchtkwaliteit 2014
Anneke Smilde (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Nederland): Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) PDF icon 24-anneke-smilde.pdf Minaraad conferentie luchtkwaliteit 2014
Thomas Verheye (EC): The EU Air Policy Review & Package PDF icon 21-thomas-verheye.pdf Minaraad conferentie luchtkwaliteit 2014
Frans Fierens (IRCEL) PDF icon slides-frans-fierens.pdf Minaraad conferentie luchtkwaliteit 2014
Ben Nemery (KUL): Luchtverontreiniging: Hoe relevant? Voor wie in het bijzonder? PDF icon 14-ben-nemery.pdf Minaraad conferentie luchtkwaliteit 2014
Bob Nieuwejaers (LNE): Kosten en baten van het EU-luchtbeleid PDF icon presentatie-bob-nieuwejaers.pdf Minaraad conferentie luchtkwaliteit 2014
Wouter Lefebvre (VITO): Luchtkwaliteitsmodellering: waarom? PDF icon 12-wouter-lefebvre.pdf Minaraad conferentie luchtkwaliteit 2014
Edward Roekens (VMM): Luchtkwaliteit – meten en evalueren PDF icon 11-edward-roekens.pdf Minaraad conferentie luchtkwaliteit 2014
Luchtkwaliteit: een Europees perspectief PDF icon 00-hans-bruyninckx.pdf presentatie Dr. Hans Bruyninckx - EEA Conferentie luchtkwaliteit dec. 2014
Noise impacts on health - January 2015 PDF icon 47si.pdf Science for Environment Policy issue 47
Clean air in Europe: beyond the horizon? PDF icon 7.full_.pdf Bert Brunekreef http://erj.ersjournals.com/content/45/1/7.long
Noise in Europe 2014 PDF icon EEA 10-2014 Noise in Europe 2014.pdf EEA - European Environment Acency - http://www.eea.europa.eu/publications/noise-in-europe-2014/at_download/file
Levensverwachting omwonenden luchthaven lager dan gemiddeld PDF icon lucht_onderzoek_schiphol_tijdschrift_lucht_6_2014_pag_8_11.pdf TNO - https://www.tno.nl/media/4483/lucht_onderzoek_schiphol_tijdschrift_lucht_6_2014_pag_8_11.pdf
CO2 emissions from new cars in Europe: Country ranking: How national car tax systems helped boost sales of lower-carbon cars across Europe in 2013 PDF icon 2014 TE cars CO2 MS report_FINAL_compressed cover_0.pdf T&E – European Federation for Transport and Environment
Tabel emissies per bedrijf 2004-2012 Office spreadsheet icon IMJV_emissies_Lucht20042012_Water20042012_Website.xls VMM http://www.vmm.be/publicaties/2010/tabel-emissies-per-bedrijf/at_download/file

Pages

Documenten en studies bos en natuur

Titel Bron Download
Geotextiele tubes voor veilige slibverwerking Ademloos PDF icon TX_Ademloos_2_ geotextiele_tubes.pdf
Medische onderzoeken bos en gezondheid Dokter Guido Verbeke - Ademloos Office presentation icon presentatie_medisch_onderzoek_Dr_Verbeke_02-12-2010.ppt
Stads(rand)bossen Vereniging voor Bos in Vlaanderen PDF icon VBVStadsrandbosdossier20110403.pdf
Bomen een verademing voor de stad Triple E Economy Ecology Experience PDF icon Bomen_een_verademing_voor_de_stad.pdf
Presentatie biodiversiteit en kwaliteit Sint-Annabos Jef Van De Wiele, voorzitter Natuurpunt Wase Linkerscheldeoever Office presentation icon SABOS-101028-PPT-Persconferentie BBL.ppt
Maatschappelijke kostprijs vernieling Sint-Annabos en Noordkasteel (volgens VITO methodiek) Johan Vandewalle, beleidscoördinator Natuurpunt Antwerpen Noord Office presentation icon berekening_maatschappelijke_kost_natuurpunt_0.ppt
Stadsrandbosdossier vbv PDF icon VBVStadsrandbosdossier20110403.pdf
Bosbarometer 2011 Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV) PDF icon 20111205_Bosbarometer_2011_VBV_def.pdf, PDF icon oikos_60_ecologie_ledene-de_somviele.pdf
rapport milieubeleid Vlaamse regering Bond Beter Leefmilieu PDF icon 120622_BBL-rapport_PeetersII_DEF.pdf
Overzicht milieubeleid van de Vlaamse regering Peeters II Bond Beter Leefmilieu PDF icon 120622_overzichtstabel_Evaluatie_PeetersII.pdf
Bosbarometer 2012 BOS+ PDF icon Bosbarometer_2012.pdf
Investeer in groen, winst verzekerd Agentschap voor natuur en Bos PDF icon NB_1967_brochureISSUU_lowres.pdf
Literatuurstudie - Daarom groen! Waarom u wint bij groen in uw stad of gemeente VITO - in opdracht van Natuur en Bos PDF icon LITERATUURSTUDIE_GROEN_LOONT_v99_finale versie_lowres.pdf
Raming van de baten geleverd door het Vlaamse NATURA 2000-netwerk VITO PDF icon 9929171.PDF
Sociale impact van stedelijk groen BRAL vzw http://issuu.com/bral/docs/rapport_ronde_tafel/0 PDF icon Rapport_Ronde_Tafel.pdf
De bezetting van het Lappersfortbos Ole Mahieu PDF icon ATT00369 ( tesis Lappersfortbos 2015 UGent & Ole ).pdf
EEA Report No 4/2015 EEA PDF icon Trends and projections in Europe 2015.pdf
Bosbarometer 2015 BOS+ PDF icon Bosbarometer_2015_BOS.pdf
Hebben wij een studie, video of ander feit over het hoofd gezien? Laat het ons weten!