Intro

gezondheid     meccano tracé     plan B voor A     ringland nieuw venster    RingvanA nieuw venster

In geen enkele Europese stad passeren er zoveel vrachtwagens als in Antwerpen

Volgens de EU is Antwerpen, samen met het Ruhrgebied en de Povlakte één van de drie meest vervuilde gebieden van heel Europa. Ruhr en Po door hun industrie, Antwerpen door het TEN snelwegnet door de stad. 6 Europese transportwegen worden gekoppeld binnen stedelijk gebied. Iedere dag rijden 350.000 wagens, waarvan 81.000 vrachtwagens over de snelwegen door Antwerpen. Een Europees record. In aantal vrachtwagens, decibels en fijn stof concentraties.

Antwerpen is één van de drie hotspots in Europa - waar de voorgrondvervuiling alarmerend toeneemt, ondanks de geleidelijke afname in de rest van Europa. Dit is volledig te wijten aan de snelwegen door onze stad. Trek havenactiviteit en fijn stof van de buurlanden af en we blijven in de top drie staan.

Nergens in Europa komen zoveel vrachtwagens samen in stedelijk gebied als in Antwerpen. Iedere dag passeren er 75.000 vrachtwagens over de snelwegen door Antwerpen - het grootste deel doorgaand en dus niet voor Antwerpen of haven.

In Antwerpen worden de E34, E313, E19, E17 en A12 gekoppeld. 8 snelwegen, waarvan 6 Trans Europees Netwerk transportwegen (TEN). De EU richtlijn stelt dat TEN snelwegen in groene corridors buiten bewoond gebied moeten - door de gezondheidsrisico's van geluid, fijn stof en dieseluitstoot.

Verhuizen we 't stad of verhuizen we het verkeer?

Bijna 350.000 van de 512.000 Antwerpenaren wonen binnen de 1500 meter van de ring. Dat is volgens het WHO en talloze onderzoeken zeer ongezond. Vooral voor risicogroepen: kinderen, ouderen, zieken. Antwerpen groeit ook zeer snel. De laatste schattingen spreken van zo'n 100.000 mensen extra in 2025. Het stadsbestuur probeert daar rekening mee te houden en heeft heel wat nieuwe woonwijken gepland... Allemaal naast de snelwegen door Antwerpen. Logisch, het is de enige open ruimte die ons rest. Maar dat is een zeer vervuilde omgeving met enorme geluidsoverlast. Als we die plaats niet leefbaar maken, zal Antwerpen niet groeien, maar zullen alle gemeenten rond Antwerpen overlopen met Antwerpenaren die het genot van de stad verruilen voor een laatste lapje groene ruimte - dat we steeds verder gaan moeten zoeken.

In Schoten, Mortsel, Edegem en Wommelgem samen wonen vandaag zo'n 90.000 mensen. In Leuven en Mechelen ook. In Antwerpen wonen vandaag 512.000 mensen. De komende 10 tot 15 jaar komen er in Antwerpen zeker 100.000 mensen bij. Waar en hoe gaan die mensen wonen?

Zowat alle geplande nieuwe wijken liggen aan snelwegen door de stad. Europa is ondertussen echter strengere regels aan het uitwerken voor woningbouw naast snelwegen. Door nieuwe normen rond geluid en luchtvervuiling is het moeilijk tot onmogelijk - en bovendien onverantwoord om nog naast snelwegen te bouwen.

Uit onderzoek blijkt dat de hele zone waar nieuwbouw is gepland de meest vervuilde zone is van Antwerpen en de grootste geluidsoverlast kent. Als we dit gebied niet saneren, creëren we de volgende stadsvlucht en zal de rand volledig moeten verstedelijken om 100% groei op te kunnen vangen.

 

Tunnels rond de stad voor doorgaand verkeer en een overkapping voor bestemmingsverkeer

Er is maar één manier om Antwerpen te saneren en dat is het doorgaand verkeer omleiden en het bestemmingsverkeer overkappen. Meccano is de goedkoopste en best werkende Scheldekruising en bovendien de perfecte ontsluiting van ons industrieel havengebied. Meccano is ontwikkeld door stRaten-generaal, in opdracht van Forum 2020 - een vereniging van enkele van de grootste Antwerpse VOKA leden, CEO's van de grootste Vlaamse havenbedrijven, transporteconomen en academici.

 


download pdf

download epub

Meccano mobiliteit studie

"Van knelpunten naar knooppunten. Over mobiliteit en stadsontwikkeling in Antwerpen. Een toekomstvisie" Manu Claeys en Peter Verhaeghe - stRaten-generaal, voor Forum 2020

Het meccano tracé voert internationaal verkeer in tunnels rond Antwerpen en maakt stad en omgeving terug leefbaar en bereikbaar voor bestemmingsverkeer.

Deze studie is in 2010 uitgebracht. stRaten-generaal heeft vandaag een nog beter openbaar vervoersplan en nog intelligentere knooppunten ontwikkeld. Bovendien zijn in enkele jaren tijd revolutionaire luchtzuiveringstechnieken ontwikkeld, waardoor volledige zuivering van de uitstoot in tunnels mogelijk en betaalbaar wordt.

Meccano + R11 versus Oosterweel in cijfers

Verkeerskundige analyse van het Meccano tracé en de Oosterweelverbinding in Antwerpen met inbegrip van de R11 Transport & Mobility Leuven, voor Forum 2020

Het meccano tracé werkt veel beter. Het versneld uitvoeren van de R11 en A102 met extra verkeerssturing maakt bovendien betere beheersing van kosten en verkeer mogelijk.


Forum2020-presentatie.pdf

TML-rapport.pdf

prijsvergelijking.pdf

Lees ook:

"TML-studie onderbouwt pleidooi voor opstart Antwerpse mobiliteitsplannen met oosttangent (A 102- R11)" - persbericht 10/06/11 - Forum 2020 - pdf

"Oosterweelmythologie: alle leugens op een rijtje" - stRaten-generaal - voor iPad (epub voor iBooks) | pdf

"Verkeerskundige analyse en MKBA van het Meccanotracé en de Oosterweelverbinding in Antwerpen" - min R11 - Transport & Mobility Leuven) - pdf.

 

 

Is overkappen haalbaar?


Twee Vlamingen filmden het ringpark van Madrid, waaronder ook 300000 auto’s rijden. Bekijk het filmpje en deel.

The New York Times, 27 december 2011:

In het hart van Madrid bloeit een park waar ooit een autostrade lag

Het park is ruim zes kilometer lang en geeft vandaag een nieuw gelaat aan wat vroeger een verwaarloosd gebied was midden in de Spaanse hoofdstad. 'Dit is als een paar nieuwe longen voor ons,' zegt Pilar López over het nieuwe park in haar leven. Ze is 73 en woonde meer dan een halve eeuw lang in een woonblok vlakbij de autostrade. Ze leed onder de uitstoot en het lawaai. 'Toen de autostrade nog niet overkapt was, zat ik in mijn zetel en keek ik de hele dag naar de televisie,' vertelt ze. 'Nu voel ik me weer gezond, omdat ik urenlang met mijn vrienden wandel in het park.' Tien jaar geleden klonk het nog dat het onmogelijk zou zijn om dit stuk stad terug te schenken aan haar bewoners. Maar Madrid Rio bewijst dat de vraag bij dergelijke grote projecten niet is: wat kunnen we niet doen? Wel: wat kunnen we wél doen?


Waarom de toekomst van Antwerpen samenvalt met een keuze voor het Meccanotracé

Velen in Antwerpen ijveren al jaren voor het overkappen van de Antwerpse ring. Om dat te kunnen doen moet het doorgaand verkeer ROND de stad geleid worden. Vandaag is dat niet het geval: elke dag rijden 350.000 voertuigen over de ring dwars DOOR de stad. De helft van dit verkeer moet niet in Antwerpen zijn.

De Vlaamse regering (CD&V, N-VA en SPA) wil een nieuwe autostrade aanleggen op het "BAM-tracé". Dat tracé – ook Oosterweelverbinding genoemd – blijft internationaal doorgaand verkeer tot in het centrum van de stad aanzuigen. Hierdoor blijven de files overheersen op de Antwerpse ring en mogen we de ring nooit overkappen van Europa. Want een te brede ring met te veel op- en afritten is nu eenmaal onoverkapbaar.

Het alternatieve Meccanotracé leidt het doorgaand verkeer wel rond de stad. Zo kan de Antwerpse ring wel overkapt worden. Voor Antwerpen is de keuze dus duidelijk.


Meccano is ouder dan het gevangenisontwerp. Twee jaar is tevergeefs gevraagd rekening te houden met Meccano. De parking plaatsen was genoeg geweest en kostte niets. Nu is de gevangenis in aanbouw en zal het hoe dan ook geld kosten.

Nochtans is het MER onderzoek rond Oosterweel, met ondermeer Meccano, opgestart vlak voor de bouw van de gevangenis.

Maar tegelijkertijd besliste de Vlaamse regering om een gevangenis te bouwen OP het Meccano-tracé. Met een onwettige bouwvergunning. De regering weigert al twee jaar om die geplande gevangenis 80 meter op te schuiven.

De partijen van de kandidaat-burgemeesters Patrick Janssens en Bart de Wever (CD&V, N-VA en SPA) hebben dit bewust gedaan. Toch beweerden ze allebei dat ze gewoon de resultaten van het MER-onderzoek afwachtten.

'We staan open voor alle tracés,' zeiden ze. Maar tegelijk maakten ze het Meccano-tracé onmogelijk. Eerlijk? We dachten het niet.

Die sabotage van het Meccano tracé is al bezig sinds de volksraadpleging, toen Antwerpen het BAM-tracé heeft weggestemd. Maar dat BAM-tracé is wat de regering nog steeds wil bouwen, dwars door de stad.

 

 

Meccano past (nog) niet in de Belgische politieke logica

 

Het politieke proces: hoe kies je eigenlijk het "beste" project?

Hoewel Europese regelgeving voor grote infrastructuurprojecten zeer streng is en gebonden aan fikse boetes, blijft politiek Vlaanderen kiezen voor het top-down recept van la Belgique à papa. Een keuze die niet te rijmen valt met de grote uitspraken over onze ambitieuze regio.

Grote infrastructuurprojecten zijn moeilijk. Er zijn veel werken die nooit afraken, te veel kosten, niet werken of de omgeving verpesten. Dit is geen typisch Belgisch fenomeen. Europa verplicht daarom een methode om het beste project te kiezen voor het minste geld en met het grootste draagvlak.

Een goed Europees voorbeeld is "Rio", de kilometerslange overkapping van snelwegen door Madrid: binnen budget, binnen de tijd, gedragen door alle betrokkenen en een spectaculaire winst voor stad én mobiliteit. Een slecht voorbeeld is de Oosterweel verbinding. Nog voor de start, was al één aannemer gekozen, zijn de kosten vervijftienvoudigd, blijkt het duurste deel technisch onuitvoerbaar en tonen de officiële cijfers dat haven niet wordt ontsloten en lokaal en doorgaand verkeer onvoldoende bediend zijn. Het maakt duurzame en gezonde stadsontwikkeling onmogelijk en - niet onbelangrijk - is twee jaar geleden al bij referendum weggestemd.

Moest Vlaanderen echt werk maken van de Europese methode, we zouden minder boetes betalen en - zoals onze buurlanden - meer verwezenlijken.

 

video

Het verkeersysteem van Zürich
How shared self-driving cars could change city traffic
Freeways Without Futures
Do the right mix - Sustainable Urban Mobility
Ringland Het Plan!
Keynote toespraak van professor Dirk Lauwers op het symposium 2015 van Waterwegen en Zeekanaal NV op 26 maart 2015.
Keynote toespraak van professor Eddy Van de Voorde op het symposium van Waterwegen en Zeekanaal NV op 26 maart 2015.
How Cities Make Us Sick
Voetgangersvriendelijke steden en dorpen, geen problemen met roodlichtnegatie door voetgangers in Bern!
In elke goede relatie... neem je ook wel eens afstand van elkaar.
Mayor's Vision for Cycling in London
Genre de Vie is a documentary film about bicycles, cities and personal awareness. It looks at desired space and our own impact to the process of it. The film documents urban life empowered by the simplicity of the bicycle.
Binnenvaart Grenzeloze Logistiek
Bikes vs Cars trailer 2
Bikes vs Cars trailer 1
Do our cities still work?
A2-documentaire 2014: 21 kunstwerken voor A2 Maastricht
In het CESAR project zijn vier onderzoeken uitgevoerd om kennis op het gebied van klimaatsverandering te ontwikkelen en de toepassing daarvan in ruimtelijke ordeningsprojecten
Groningen - The World's Cycling City
A tuition video for driving instructors about cyclists
Culture Urbaine - The Cloud Collective
Letse fietsers imiteren automobilisten
Ook dit is Antwerpen, Iedereen wint bij een betere doorstroming...
This Dancing Crosswalk Signal Is Designed To Keep Pedestrians Safe And Happy
Quality of Life 2014 - Most liveable cities in 2014
De eerst volgende overkapping die we kunnen verwachten, ligt in Los Angeles. In Antwerpen is het nog wachten op de start van de overkappingsstudie.
Air pollution: which transport option is the healthiest?
CESAR is een onderzoeksproject binnen het VerDuS-programma Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad. CESAR staat voor Climate and Environmental Change and Sustainable Accessibility of the Randstad. Meer informatie op www.climateplanning.tk
Copenhagen's Bicycle Culture
Fiets en Trein / Lightrail vormen een ideale tandem in stadsregio's...
Monocle takes a cinematic look at the top cities in our 2014 Quality of Life Survey. We spotlight Copenhagen at number one, Tokyo as our top Asian city and Vancouver leading the way in North America.
Cycling for everyone
Enkele motards legden de hele wave vast op beeld en de officiële 'aftermovie' is nu klaar.
Oplossing voor Antwerpse mobiliteit uitgelegd in 4 minuutjes
Vitoria-Gasteiz has been declared winner of the European Green Capital Award 2012.
Manu Claeys van stRaten-generaal legt uit waarom het BAM tracé een foute keuze uit het verleden is, 13de Horta 5/3/2014
Hoe raken wij de auto kwijt? Tegenlicht 16 februari 2014
Meccano fo BAM?
New York - vroeger en nu
Streetfilm from Amsterdam. It provides a nice cross-section of commentary on life in the City of Bikes.
Congestion Tax Stockholm
Groningen fietsstad
Wanneer volgt Antwerpen?
Vraag onderzoekscommissie
Het kan ook in Antwerpen, laat u overtuigen door het Stockholmse model.
Sponsoring filmpje: BE84 0016 8464 3759 - de overkapping van de Antwerpse ring - een helder concept ... voor ... een wervend project
Overkappen is betaalbaar en noodzakelijk
In Madrid overkapten ze hun ring waarop 300.000 auto's per dag rijden zoals op onze ring. Zo kan het ook in Antwerpen!
Actiegroepen halen uit naar politiek op congres
Audio » Eerste lijsttrekkersdebat 2012
Kopstukkendebat Hortazaal op woensdag 5 september 2012.
StRaten-Generaal en Ademloos organiseerden debat
Studie overkapping ring
Pleidooi overkapping Vermeulen en Hellemans
NV Liefkenshoektunnel vanaf nu
Politieke logica in het Oosterweeldossier
Kris Peeters EIST Oosterweel
Antwerpse actiegroepen geven stemadvies
SOS Zurenborg protesteert tegen kantorencomplex
Lauwers: eerst tangenten aanleggen
Optocht BAM-tracé 17/6 - VRT
Optocht 17 juni - ATV
Open-VLD: eerst tangenten
ATV - 24 juni
Wandelen voor overkapping ring
Grouwels: ring A'pen overkappen
Hoe beleeft Antwerpen de Singel ?
Persconferentie MER en MUSAR voorgesteld
Gemeenten rond A102 willen inspraak
De tunnelmonden van Oosterweel bouwen in Doel ?
Europa wil vrachtwagens van weg af
E34 en E313 worden breder
Crevits, minister van mobiliteit ?
Onrust aan 't Rond Punt van Wommelgem
Geen draagvlak voor R11bis, bouwen dus !?
Resultaat streefbeeldstudie R11
Gevangenis verschuiven kost 3 jaar? Nee, 3 maanden!
Overdekte snelwegen als oplossing voor fijn stof
Captatie van fijn stof: gastspreker Ton Hauzer van UCTechnologies, lichtte tijdens het tunnelcongres een luchtzuiveringssysteem toe van zijn bedrijf. Daarbij wordt meer dan 90 procent van de uitstoot van het verkeer in een klassieke betonnen tunnel opgevangen.
Madrid Río Project - Madrid Beach
Madrid Río. Un río que inspira
Debat: BAM tracé en ringoverkapping kunnen niet samen
ATV debat over Meccano - met rare uitspraken van BAM politici
MER met Meccano reportage van 10min.
interview met Manu Claeys over het wegschrijven van Meccano
Meccano niet onderzocht, studie wel weggeschreven
Tuinwijk kan geluid en fijn stof E313 niet meer aan
Natuurgebied Wolvenberg naast ring wellicht verkocht aan projectontwikkelaar
Volgens de regeringscijfers blijven Kennedy en ring vast staan en wordt Oosterweel pas gebruikt als de ring al dichtzit!
Ombudsman verwijt Peeters II woordspelletjes
Bouw eerst de oostelijke tangent en pas dan een Schelde-overgang
De burgemeester ontdekt gezondheid
Antwerpen heeft nood aan het Meccanotracé, niet aan een Oosterweelverbinding
Europa zal toekenning tunnels aan Noriant nooit goedkeuren
Intens debat met politiek en Forum 2020 - "Het BAM tracé komt er nooit"
Bouw eerst de omleiding, voor je de ring platlegt
Van Mechelen vraagt volksraadpleging voor Meccano
Regering liegt en verouderde randvoorwaarden
VVC verklaart dat Meccano niet is onderzocht
Helmut Lotti en Stef Kamil Carlens - 'Laat ons een bloem' van Louis Neefs
Fileprobleem waarschijnlijk gevolg van teveel auto’s
TDR: An Innovation Story
Meccano misdadig afgeschreven door Vlaanderen
Openbaarheid van bestuur
Meccano-plan voor openbaar vervoer
Geen ADR-verkeer meer aan Eilandje
Meccano in minder dan 5 minuten : de essentie
ATV 10 minuten over Meccano
Heel kort: wie betaalt tol, wie niet?
Verkeerscentrum over De Standaard
Geen tunnels onder SEVESO
Uitleg tol in 10 minuten (slechte kwaliteit video)
Meccano plan goedkoper en beste

Audio

25 min. Radio Centraal, Manu Claeys: Het Meccano plan en de randvoorwaarden
17 min. Radio Centraal, Manu Claeys: Tol, water, kosten
12 min. Radio Centraal, Peter Verhaeghe: Als de regering advocaten huurt, wil ze de wet breken, niet volgen

Beeld

Overzicht openbaar vervoer plan
Overzicht openbaar vervoer plan
Ring 1 sleutelkenmerken huidige hoofdwegeninfrastructuur
Ring 1 sleutelkenmerken huidige hoofdwegeninfrastructuur
500 en 1000 meterzone: met meccano kan betaalbaar overlast worden vermeden
500 en 1000 meterzone: met meccano kan betaalbaar overlast worden vermeden
Evaluatie scenario's: Meccano timing
Evaluatie scenario's: Meccano timing
R1 wordt stedelijke expresweg zodat nodige stadsuitbreiding mogelijk is
R1 wordt stedelijke expresweg zodat nodige stadsuitbreiding mogelijk is
Groene vesten
Groene vesten
meccano-bam
meccano-bam
vergelijk BAM - meccano
vergelijk BAM - meccano

Documenten en studies

download Titel bron
Meccano mobiliteit studie "Van knelpunten naar knooppunten. Over mobiliteit en stadsontwikkeling in Antwerpen. Een toekomstvisie" Forum 2020 en stRaten-generaal (juli 2010)
Niet-nakoming – Richtlijn 85/337/EEG – Milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten – Selectiecriteria – Vaststelling van drempelwaarden – Omvang van project Europees Hof van Justitie
Waarom de Oosterweelverbinding een economisch onverantwoord project is, maart 2010 KUL Onderzoekseenheid voor Economische Studiën, Prof. Stef Proost & Saskia Van der Loo
Noordelijke bypass (bretel): ontsluiting in het hart van de haven stRaten generaal en Forum 2020
Presentatie "van knelpunten naar knooppunten" stRaten generaal en Forum 2020
Verslag Klankbordgroep R11 Provincie Antwerpen 29/03/11
Klacht openbaarheid bestuur voor vrijgave verkeersstudies ademloos en stRaten-generaal
overeenkomst BAM Noriant september 2011 bouwvergunning WAPPER Vlaamse Regering
Plan MER bijdrage BBLV: Inspraakreactie Kennisgeving plan-MER Oosterweelverbinding Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
Plan MER bijdrage ABLLO: aparte
 opmerkingen

 van 
ABLLO vzw

 
16
 december 
2011 ABLLO - Linkeroever en Waasland
Plan MER bijdrage stRaten-generaal: Opmerkingen en aanvullingen bij kennisgeving plan-MER Oosterweelverbinding stRaten-generaal
Plan MER bijdrage ademloos en vrienden: PLAN-MILIEUEFFECTRAPPORTAGE OOSTERWEELVERBINDING ademloos, Natuurpunt Wal, Ademloos 2070, ABLLO, 8 experts en 14 buurtverenigingen
Plan MER bijdrage Stedelijke Jeugdraad Antwerpen: ADVIES PLAN MER OOSTERWEELVERBINDING Stedelijke Jeugdraad Antwerpen
plan-MER bijdrage gemeente Zwijndrecht Collegeverslag gemeente Zwijndrecht 13-12-2011
Ombudsman berispt Vlaamse regering Vlaamse ombudsman
Tunnelcongres2: Overkapte stadssnelwegen zijn de toekomst Organisator stRaten-generaal, de presentaties van gastsprekers, Antwerpen 2012.
Tweede spoorontsluiting en verbreding E313 Groen
Megaprojects and Risk Beste quote: "Cost underestimation and overrun cannot be explained by error and seem to be best explained by strategic misrepresentation, namely, lying, with a view to getting projects started" Een boek review over waarom grote projecten mislukken. Beschrijft perfect het Oosterweel drama
Resolutie 1388: parlementaire meerderheid vraagt aan eigen regering om geen rekening te houden met wettelijke en Europese procedures en gemeenteraadsverkiezingen Vlaams Parlement, Dirk de Kort, Steve D’Hulster, Jan Peumans, Karin Brouwers, Martens, Goedele Vermeiren, Griet Smaers, 1/12/2011
De VOKA lobbie, het BAM tracé en de R11bis VOKA Antwerpen Waasland
Richtlijnen plan-milieueffectrapportage voor de Oosterweelverbinding (welke alternatieven worden hoe onderzocht) Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu Natuur en Energie, dienst MERbeheer
Richtlijnen Plan-Milieueffectenrapportage voor de Oosterweelverbinding Vlaamse Overheid - Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
PLAN-MER bijdrage stRaten-generaal Opmerkingen en aanvullingen bij kennisgeving plan-MER Tweede Spoorontsluiting Antwerpse haven stRaten-generaal
MER-dienst - Verslagen van de overlegmomenten: alternatieven in het kader van de terinzagelegging PLMER Oosterweelverbinding LNE, departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Groen plan voor overkapping ring. Groen
Aanvullende richtlijnen plan-MER Oosterweelverbinding en Rapport trechtering alternatieven PL-MER-0111 de cel MER
Overkappingsonderzoek Antwerpse Ring AG Stadsplanning
Herwonnen stad - Over de toekomst van de Antwerpse RIng naar aanleiding van de nota 'Overkappingsonderzoek Antwerpse Ring' van juli 2012 stRaten-Generaal
Analyse overkapping Antwerpse Ring Manu Claeys - stRaten-generaal
Pleidooi voor het juiste ontwerp voor een leefbare stad Peter Vermeulen - Ir. Architect, voorzitter Vereniging voor Ruimte en planning
Kroniek van een aangekondigd bouwmisdrijf stRaten-generaal
Het zwarte gat van de oosterweel stRaten-generaal
Het zwarte gat van de Oosterweel - korte versie stRaten-generaal
Financiering overkapping Manu Claeys en Peter Verhaeghe van stRaten-generaal
Lighttrain Peter Verhaeghe en Manu Claeys, stRaten-generaal
UIT DE BAN VAN DE RING Stramien - Peter Vermeulen
Oh duurzaam Antwerpen Peter Vermeulen - Stramien
Persartikel 'Uit de ban van de ring! Peter vermeulen - Stramien
De Groene Wapper Peter Verhaeghe en Manu Claeys - stRaten-generaal
Institutionele prikkels voor TOD Universiteit van Amsterdam
Verkeersindicatoren hoofdwegennet Vlaanderen 2012 VVC - Vlaams Verkeerscentrum
Generated Traffic and Induced Travel - Implications for Transport Planning Todd Litman - Victoria Transport Policy Institute
MORA verwelkomt samenwerkingsakkoord kilometerheffing voor vrachtwagens Mobiliteitsraad
Uitbreiding snelwegen: nodig of overbodig? CE Delft
Bevindingen bij het deelrapport 4 (mobiliteit) van ontwerp-MER Oosterweelverbinding stRaten-generaal
The Fundamental Law of Road Congestion: Evidence from US Cities Gilles Duranton and Matthew A. Turner in American Economic Review 101 (October 2011): 2616–2652
Bredere wegen, bredere files? Kobe Boussauw in Agora 2014-2
‘Peak Car Use’: Understanding the Demise of Automobile Dependence Peter Newman and Jeff Kenworthy - Curtin University Sustainability Policy (CUSP) Institute Perth, Western Australia
Meer weginfrastructuur, (g)een goed idee? Modal Shift
Advies Stad Antwerpen ontwerp plan-MER Stad Antwerpen
Advies ADOMA ontwerp plan-MER Stad Antwerpen
Drie minuten tijdwinst of de gezondheid van 70.000 Antwerpenaren ? stRaten-generaal
DE ANTWERPSE FLUWELEN REVOLUTIE - Over Oosterweel, Meccano, Ringland & de coulissen van de Vlaamse besluitvorming CHRISTIAN LEYSEN, GEERT NOELS, WALTER NONNEMAN, NICOLAS SAVERYS, E.A.
Erfahrungen mit Abluftfiltern in Strassentnneln FILTRONtec
EMISSION CONTROL SYSTEMS FILTRONtec
THE FUNDAMENTAL LAW OF ROAD CONGESTION Gilles Duranton & Matthew A. Turner
Externe en infrastructuurkosten van verkeer CE Delft
TOD Standard ITDP Institute for Transportation & Development Policy
Legitimatie en realisatie van het TOD-concept S+RO 2013/03
DE EFFECTIVITEIT VAN PARK + RIDE Toon Zijlstra, Thomas Vanoutrive, Ann Verhetsel
Differentiating Urban Regimes in Antwerp and Amsterdam Raf Pauly - Master thesis 2014-09-01
European Road Safety Report 2014 Urban Mobility DEKRA - http://www.dekra-vision-zero.com/downloads/DEKRA_RoadSafetyReport2014.pdf
CO2 emissions from new cars in Europe: Country ranking: How national car tax systems helped boost sales of lower-carbon cars across Europe in 2013 T&E – European Federation for Transport and Environment
ACCESSIBILITY IN CITIES: TRANSPORT AND URBAN FORM NCE Cities - Paper03 http://newclimateeconomy.report/wp-content/uploads/2014/11/Transport-and-urban-form.pdf
More transit = More Jobs Transportation Equity Network
Transportation Funding and Job Creation Smart Growth America
REGIONAL CYCLING REPORT - Cycling = fewer sick days Capital Region of Denmark
Cycle Superhighways Capital Region of Denmark
Jaarapport 2014 - Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning Vakgroep Civiele Techniek - Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur -Universiteit Gent
SUSTAINABLE CITIES INDEX 2015 Arcadis
Beyond Traffic - Trends and Choises U.S. Department of Transportation
Proposals to manage the demand for travel Mayor's Transport Strategy - https://www.london.gov.uk/priorities/transport/publications/mayors-transport-strategy
Intelligente Snelheidsassistentie (ISA) SWOV-Factsheet Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid
Van bedrijfswagens naar mobiliteitsoplossingen Johan De Mol en prof. Dirk Lauwers - in Verkeersspecialist
Hoe duurzaam is duurzaam transport? Samenvatting Eliasson, J. & Proost, S. (2015)
Advies basisbereikbaarheid Mobiliteitsraad
OP GOEDE WEG? UGent ontwikkelt standaard voor stedelijke mobiliteit Magazine Durf Denken - UGent
Peiling: Kilometerheffing voor vrachtwagens Ipsos Connect
PEDESTRIANS STUCK AND KILLED IN MOTOR VEHICLE TRAFFIC CRASHES NCSA, Information Services Team,(L.D.)
Kilometers afgelegd op het Belgische wegennet in 2013 Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
How shared self-driving cars could change city traffic OECD
Manifest voor een betere samenhang tussen mobiliteit, stad en regio VRP
Overkappingsonderzoek 2 Stad Antwerpen
Compatibiliteitsstudie Ringland-Oosterweel Ringland
The Production of Urban Highways in the 21st Century Thesis Antoine Struelens
Hebben wij een studie, video of ander feit over het hoofd gezien? Laat het ons weten!

Intro

gezondheid     meccano tracé     plan B voor A     ringland nieuw venster    RingvanA nieuw venster