1 jaar knip in de Antwerpse leien

kade rechteroever

 

Maarten Matienko, De verkeersdeskundige

 
“De knip in de leien moet geen tijdelijke, maar een definitieve maatregel worden”, zegt verkeersspecialist Maarten Matienko van de Vlaamse Automobilistenbond (VAB). “Antwerpen moet zich, net zoals alle andere Europese steden, voorbereiden op een andere manier van mobiliteit.
Hoe je het ook wendt of keert, een autoluwe binnenstad is voor iedereen beter. De tijd dat je met je auto overal naartoe kon rijden is voorbij.”
“Je kunt een straat afsluiten voor auto’s, maar het kan ook door mensen die in de kernstad wonen of een zaak hebben een vergunning te geven. Door het aantal wagens af te bouwen, verhoog je de leefbaarheid en creëer je meer ruimte voor voetgangers en fietsers.
Ook parkeren op de openbare weg moet worden afgebouwd. Eigenlijk zou je de parkings in de binnenstad moeten omvormen tot een buurtparking voor de plaatselijke bewoners”, gaat Maarten Matienko verder.
 
Investeren in fietspaden
 
Meer fietspaden en een beter openbaar vervoer zijn noodzakelijk om te kunnen knippen in doorgangswegen, aldus de verkeersdeskundige.
“Antwerpen heeft een groot potentieel om nog aantrekkelijker te worden. De stad zou in Vlaanderen op het vlak van het mobiliteitsbeleid het voortouw moeten nemen, maar blijft spijtig genoeg nu toch vooral achter in vergelijking met andere steden. En dat is een gemiste kans. Vooral omdat er tal van voorbeelden zijn die aantonen dat het wel degelijk kan, zonder dat we plots immobiel worden.”
 
 
Gazet van Antwerpen, 2018-06-09, pag. 2

Tags: